Betrek sociaal netwerk bij pleegzorg Betrek sociaal netwerk bij pleegzorg

Het belang van het sociaal netwerk voor pleeggezinnen

21 april 2017

Samen de schouders eronder: het sociale netwerk betrekken in de pleegzorg.

Onder de noemer ‘Samen de schouders eronder’ onderzochten Trias en Hogeschool Windesheim voor Stichting Kinderpostzegels Nederland hoe sociale netwerken kunnen worden betrokken bij de ondersteuning van pleegkinderen.

Doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het versterken van de kracht van pleegzorg, o.a. door het terugdringen van het aantal voortijdig beëindigde plaatsingen. Goede afspraken, zeggenschap van het pleegkind en een gelijkwaardige samenwerking tussen biologisch gezin, pleeggezin en beide sociale netwerken kan het aantal breakdowns verminderen. Doordat er meer praktische en emotionele steun is, voor zowel de ouders als de pleegouders (vanuit de sociale netwerken), is er meer zorg voor de continuïteit in de plaatsing.