Update over Corona 15 maart 2020 Update over Corona 15 maart 2020

Stand van zaken Corona 15 maart 2020

15 maart 2020

De maatregelen die het kabinet vandaag (zondag 15 maart 2020) heeft afgekondigd hebben ook gevolgen voor de hulp die Yorneo biedt. We willen onze hulpverlening zoveel mogelijk laten doorgaan en geven in deze update aan hoe we dat gaan doen. Deze maatregelen gelden in elk geval tot 6 april 2020.

Ambulante hulpverlening en therapie

Het gaat om de volgende vormen van hulpverlening, therapieën en behandelingen:
IOG, PMTO, MST, MDFT, Hulp na Scheiding, Specialistisch Regulatie Behandeling, Pleegzorg, Ervarend Leven Frankrijk, Zelfstandigheidstrajecten, Crisis.

  • Ambulant hulpverleners komen niet meer bij gezinnen thuis en je kunt ook niet meer naar onze locaties komen. We laten onze hulpverlening wel zoveel mogelijk doorgaan via (beeld)bellen. De ambulant hulpverlener neemt hierover telefonisch contact met je op.


MOC’s

  • Onze MOC-locaties sluiten tot 6 april 2020; kinderen kunnen in die periode dus niet naar het MOC komen. De hulpverlening wordt wel zoveel mogelijk voortgezet via (beeld)bellen.
  • Pedagogisch hulpverleners hebben dagelijks contact met (ouders van) cliënten via (beeld)bellen.
  • Ambulant hulpverleners en vaktherapeuten nemen contact op via (beeld)bellen.


GmV’s

  • Onze GmV-locaties blijven vooralsnog geopend. De medewerkers van het GmV doen er alles aan om de jongeren te blijven behandelen.
  • Waar nodig nemen de medewerkers van het GmV contact op met het netwerk van jongeren om te inventariseren welke jongeren tijdelijk bij iemand in hun netwerk kunnen wonen.


Nieuwe aanmeldingen

  • Yorneo blijft nieuwe aanmeldingen voor hulpverlening verwerken. Ook hierbij is sprake van contact via (beeld)bellen.

Bijeenkomsten

  • Alle bijeenkomsten die tot 6 april 2020 zijn gepland, gaan niet door. Dit geldt zowel voor interne bijeenkomsten als voor externe bijeenkomsten en groepen in ons opleidingscentrum.


Impact op je kinderen/jongeren

We realiseren ons dat deze situatie veel impact heeft, op kinderen, jongeren, hun (pleeg)ouders, verzorgers, gezinshuisouders en onze medewerkers. We stellen het op prijs als iedereen hieraan zijn/haar medewerking verleent en onderling begrip toont. Probeer daarbij kinderen/jongeren zoveel mogelijk gerust te stellen, bijvoorbeeld door hen het belang van deze maatregelen goed uit te leggen. En volg samen de landelijke maatregelen zo goed mogelijk op. Anka Wagenaar (klinisch psycholoog van Yorneo) geeft tips hoe je met je kind over alles rondom corona kunt praten.

Vragen?

Heb je vragen over onze maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken? Neem dan gerust contact met ons op via 06 13 33 34 73 of met het centrale nummer van Yorneo, 0592 367 979. In verband met de maatregelen en de beperkte beschikbaarheid van medewerkers, duurt het mogelijk iets langer tot we je te woord kunnen staan. Je mag ook mailen naar corona@yorneo.nl

Eerdere updates over corona vind je onder Nieuws.