Update over Corona 2 april 2020 Update over Corona 2 april 2020

Stand van zaken Corona april 2020

2 april 2020

De maatregelen die 16 maart 2020 zijn ingegaan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben gevolgen voor de hulp die Yorneo biedt. We willen onze hulpverlening zoveel mogelijk laten doorgaan en geven in deze update aan hoe we dat gaan doen. Maatregelen die in eerste instantie waren afgesproken tot 6 april 2020 zijn naar aanleiding van de persconferentie van 31 maart 2020 verlengd tot en met 28 april 2020.

Ambulante hulpverlening en therapie

Het gaat om de volgende vormen van hulpverlening, therapieën en behandelingen:
IOG, PMTO, MST, MDFT, Hulp na Scheiding, Specialistisch Regulatie Behandeling, Pleegzorg, Ervarend Leven Frankrijk, Zelfstandigheidstrajecten, Crisis.

 • Ambulant hulpverleners komen niet meer bij gezinnen thuis en je kunt ook niet meer naar onze locaties komen. We laten onze hulpverlening wel zoveel mogelijk doorgaan via (beeld)bellen. De ambulant hulpverlener neemt hierover telefonisch contact met je op.


MOC’s

 • Onze MOC-locaties sluiten tot en met 28 april 2020; kinderen kunnen in die periode dus niet naar het MOC komen. De hulpverlening wordt wel zoveel mogelijk voortgezet via (beeld)bellen.
 • Pedagogisch hulpverleners hebben regelmatig contact met (ouders van) cliënten via (beeld)bellen.
 • Ambulant hulpverleners en vaktherapeuten nemen contact op via (beeld)bellen.


GmV’s

 • Onze GmV-locaties blijven vooralsnog geopend. De medewerkers van het GmV doen er alles aan om de jongeren te blijven behandelen.
 • Waar nodig nemen de medewerkers van het GmV contact op met het netwerk van jongeren om te inventariseren welke jongeren tijdelijk bij iemand in hun netwerk kunnen wonen.

 

Ouders van kinderen in een pleeggezin of gezinshuis van Yorneo

 • Bezoekregelingen
  Ons beleid is dat bezoekregelingen niet meer via direct contact plaatsvinden, maar alleen via alternatieven zoals (beeld)bellen. Als er sprake is van een begeleide bezoekregeling en er wordt gekozen voor (beeld)bellen, is de hulpverlener via (beeld)bellen aanwezig bij de bezoekregeling.
  Het kan voorkomen dat een persoonlijk bezoek toch noodzakelijk is. De hulpverlener bespreekt eerst met de gedragswetenschapper of dit nodig is. Als dat zo is, dan wordt naar de gezondheid van iedereen gevraagd die bij het bezoek aanwezig zal zijn. Als er geen sprake is van milde klachten en/of besmetting, kan het bezoek plaatsvinden. Als er wel sprake is van milde klachten en/of besmetting, dan vragen we de GGD om mee te denken.
 • Weekendpleegzorg
  Voor jeugdigen die in het weekend (af en toe) naar een weekendpleeggezin gaan geldt hetzelfde als de bezoekregelingen. Deze vinden niet plaats tenzij dit in uitzonderlijke gevallen echt noodzakelijk is. Ook hierbij wordt de beoordeling gemaakt door de gecertificeerde instelling.
 • Voor ouders van kinderen in een pleeggezin of in een gezinshuis is hier meer informatie aanwezig.


Nieuwe aanmeldingen

 • Yorneo blijft nieuwe aanmeldingen voor hulpverlening verwerken. Ook hierbij is sprake van contact via (beeld)bellen.

 

Bijeenkomsten

 • Alle bijeenkomsten die tot en met 28 april 2020 zijn gepland, gaan niet door. Dit geldt zowel voor interne bijeenkomsten als voor externe bijeenkomsten en groepen in ons opleidingscentrum.

 

Vragen?

Heb je vragen over onze maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken? Neem dan gerust contact met ons op via 06 13 33 34 73 of met het centrale nummer van Yorneo, 0592 367 979. In verband met de maatregelen en de beperkte beschikbaarheid van medewerkers, duurt het mogelijk iets langer tot we je te woord kunnen staan. Je mag ook mailen naar corona@yorneo.nl

Eerdere updates over corona vind je onder Nieuws.