Update over Corona april 2020 Update over Corona april 2020

Stand van zaken Corona april 2020

24 april 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 21 april 2020 brengt Yorneo een aantal wijzigingen aan in de huidige corona maatregelen. In de week voor 20 mei 2020 kondigt het kabinet het vervolg op deze maatregelen aan; op basis daarvan nemen we een besluit voor ná 20 mei 2020.

MOC

In aansluiting op het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs starten op maandag 11 mei 2020 de groepen op onze MOC-locaties weer. Of de groepen deels of geheel open gaan is nog afhankelijk van een aantal zaken waarover we komende week een beslissing nemen. Ouders/verzorgers van wie de kinderen naar het MOC gaan ontvangen hierover bericht.

Hulpverlening vanuit huis

Ambulant hulpverleners komen vanaf 16 maart 2020 niet meer bij gezinnen thuis en je kunt ook niet meer naar onze locaties komen voor ambulante hulpverlening. We laten onze hulpverlening zoveel mogelijk doorgaan via (beeld)bellen. Dit verlengen we tot en met 20 mei 2020.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten gaan tot en met 20 mei 2020 niet door. Dit geldt zowel voor interne bijeenkomsten als voor externe bijeenkomsten en groepen in ons opleidingscentrum.

Bezoekregeling en weekendpleegzorg

Ons beleid was sinds 16 maart 2020 dat bezoekregelingen niet meer via direct contact plaatsvonden, maar alleen via alternatieven zoals (beeld)bellen. Wanneer een persoonlijk bezoek toch noodzakelijk was, werd dit besproken met de hulpverlener.

We vinden het belangrijk dat kinderen hun ouders kunnen zien. Naar aanleiding van de persconferentie kan bezoek vanaf 11 mei 2020 weer plaatsvinden, tenzij er sprake is van milde klachten en/of besmetting. Ditzelfde geldt voor jeugdigen die in het weekend (af en toe) naar een weekendpleeggezin gaan.

Voor ouders van kinderen in een pleeggezin of in een gezinshuis is hier meer informatie aanwezig.
Update 4 mei 2020: brief met bezoekregeling voor ouders van kinderen in een pleeggezin of gezinshuis van Yorneo.

Vragen?

Heb je vragen over onze maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken? Neem dan gerust contact met ons op via het centrale nummer van Yorneo, 0592 367 979. In verband met de maatregelen en de beperkte beschikbaarheid van medewerkers, duurt het mogelijk iets langer tot we je te woord kunnen staan. Je kunt ook mailen naar corona@yorneo.nl. 

Lees hier de voorgaande updates in verband met de coronamaatregelen