Kansen4Kinderen Kansen4Kinderen

Yorneo doet mee aan het project kansen4kinderen

17 maart 2022

“Ieder kind een eerlijke kans, door samenwerking en te delen wat werkt.” Yorneo doet mee aan het project Kansen4Kinderen! Een prachtig project om kansongelijkheid in het onderwijs te voorkomen en waarbij kansencoaches (van verschillende organisaties, waaronder Yorneo) gekoppeld worden aan basisscholen.

Op dit moment zijn er vanuit Yorneo al 12 kansencoaches gestart op 22 basisscholen in 6 Drentse gemeenten.

Versterken van het gewone leven

De kansencoach richt zich op het versterken van het gewone leven door te ondersteunen in de klas en nieuwe betekenis te geven aan wat zich afspeelt tussen (leerkracht en) leerlingen.

De kansencoach vervult ook een rol naar partijen die een rol hebben in relatie tot opvoeding en voegt kennis toe op het thema educatief partnerschap tussen school en ouders. Het project duurt tot en met volgend schooljaar en we hopen dat de rol van de kansencoach duurzaam en structureel gemaakt kan worden in vele Drentse gemeenten!

Meer informatie vind je op https://kansen4kinderen.nl