PRACHT-Drenthe: een oplossingsverplichting voor elke casus

29 januari 2018

De PRACHT-werkgroep, een regionaal samenwerkingsverband tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Drenthe, richt zich op het bieden van kwalitatief goede zorg voor jeugdigen met complexe problematiek. PRACHT staat hierin voor Project Reductie niveau-8 (interventieniveau 8 jeugdhulp'Verblijf met bed').

In september 2016 is door inzet van PRACHT gestart met twee overlegtafels: één tafel voor complexe casuïstiek met spoed en één tafel voor casuïstiek die minder urgent is. Laatstgenoemde reguliere overleg vindt maandelijks plaats met een vaste aanstelling van afgevaardigden vanuit grote aanbieders en verwijzers vanuit de vier grote gemeenten. Ook is een ‘code paars’ in het leven geroepen. Bij een ‘code paars’ is er sprake van een crisis waarover zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 24-uur, overleg plaatsvindt. PRACHT onderscheidt dus drie urgentiecategorieën, met bijbehorende afspraken.

De ervaringen van het PRACHT-team aan zowel de zijde van de gemeenten als bij de aanbieders zijn positief. De teamleden voelen een gedeelde verantwoordelijkheid om gezamenlijk te komen tot een oplossing die vanuit het belang van het kind geredeneerd is. Het afgelopen jaar is met name besteed aan elkaar leren kennen en het boven tafel krijgen van waar je als partij mee zit. Het samen passende zorg organiseren verloopt nu steeds beter. Verder is het matchen van vraag en aanbod beter gestroomlijnd en gemeenten hebben nu beter inzicht in verwijzers en verwijsgedrag.

Lessen vanuit Drenthe voor samenwerking gericht op passende hulp bij complexe jeugdhulpvragen:
•Zorg voor mensen met mandaat: ruggenspraak voeren mag, maar uiteindelijk moeten beslissingen genomen worden
•Vertrek vanuit de inhoudelijke opgave (passende zorg voor kwetsbare kinderen) en niet vanuit de financiële opgave (kosten verlagen). Zorg dan ook dat je mensen met inhoudelijke kennis aan tafel hebt.
•Investeer in elkaar leren kennen, bouw aan vertrouwen en creëer een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. Dat kan alleen als je elkaar regelmatig ontmoet.
•Focus samen op wat je als organisaties bindt, en waar je gezamenlijk voor staat. Niet zozeer op fouten die zijn gemaakt.
•Investeer in bekend maken en bekend houden dat een team gericht op complexe problematiek bestaat en informeer, bijvoorbeeld middels een factsheet, collega’s over de vragen waarvoor ze wel of juist niet bij het team terechtkunnen

Op de website van de VNG lees je het volledige interview met Lidy van de Vijver, teamleider sociaal domein bij de gemeente Meppel en Annemieke Smit, directeur bij Yorneo over de regionale samenwerking in Drenthe.