E-learning modules voor pleegouders E-learning modules voor pleegouders

E-learning modules voor pleegouders

Yorneo biedt gratis E-learning modules aan ontwikkeld door Augeo Foundation, in samenwerking met een aantal pleegzorgorganisaties, waaronder Yorneo.
Ze zijn speciaal voor pleeggezinnen gemaakt. Je kunt ze in je eigen tempo en op een voor jou passend moment thuis op je PC volgen.
Heb je interesse in één of meerdere modules dan volstaat het om je per email aan te melden op pleegzorg-training@yorneo.nl, onderwerp: E-learning module(s) aanvragen. Geef aan op welk email adres je welke modules van Augeo wilt ontvangen.

E-learningmodules die beschikbaar zijn via Yorneo

 

Hechting en het gedrag van mijn pleegkind

Pleegouders leren in de cursus mogelijke oorzaken en uitingsvormen van onveilige hechting en de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren ook wat het belang is van gezonde hechting en welk gedrag en welke reacties van pleegouders daaraan bijdragen.
Het is een praktische cursus. Pleegouders krijgen een korte uitleg over hechting, informatie over hoe onveilige hechting terug te zien is in gedrag van pleegkinderen en hoe je daar als pleegouder op kunt reageren. Vervolgens is er een aantal casussen waarmee de pleegouders kunnen oefenen met een eigen reactie waarbij steeds de vraag is wat heeft dit kind nodig en hoe kan jij als pleegouder dit bieden. Ze krijgen vervolgens handvatten en tips, passend bij die situatie. In de cursus komen pleegouders en een biologische moeder aan het woord die hun eigen ervaringen delen. Pleegouders maken zo kennis met verschillende gedragingen van pleegkinderen en verschillende reacties van pleegouders hierop. Ze staan stil bij eigen mogelijkheden en valkuilen en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Eigen kinderen

Dit is een module om samen met je eigen kind te doorlopen. Je ontdekt samen hoe de positie van je kind is in jullie pleeggezin en waar je kind eventueel tegenaan loopt. Er zit informatie in over een onderzoek naar wat een plaatsing betekent voor de eigen kinderen en uitspraken van eigen kinderen hierover. Je kan samen een test doen hoe je kind de pleegzorgsituatie beleeft en je krijgt tips van eigen kinderen. Tot slot zijn er nog opdrachten en ervaringsverhalen.

Contact met ouders

Pleegouders leren in deze cursus over de blijvende band tussen pleegkinderen en hun ouders en hoe zij, door het erkennen van die band, het pleegkind kunnen helpen zich in het pleeggezin te hechten. De cursus geeft kennis en inzicht over hoe je ruimte kunt geven aan loyaliteit en de eigen identiteit van het pleegkind. Over hoe je het contact met ouders vormgeeft en bevordert, rekening houdt met onmacht van ouders en daarbij ook goed voor jezelf als pleegouder zorgt.

De cursus bestaat uit 6 thema’s waarin door middel van een animatie van een herkenbare situatie een onderwerp wordt geïntroduceerd. Pleegouders wordt gevraagd hoe zij met de situatie om zouden gaan. Ze kijken en luisteren naar andere pleegouders en (ex-)pleegkinderen die vertellen hoe zij een soortgelijke situatie hebben ervaren en krijgen praktische tips. Pleegouders kunnen zich verder verdiepen in bepaalde onderwerpen door aangeboden literatuur te lezen. Totaal bevat de cursus ruim een uur aan videomateriaal en 40 pdf documenten.

Ouders met een verstandelijke beperking

Een lichte verstandelijke beperking bij de ouder van je pleegkind heeft gevolgen voor zijn of haar ouderschap. En voor de samenwerking tussen deze ouder en jou als pleegouder. Hoe investeer je in wat wel mogelijk is? In deze module krijg je informatie en tips voor deze samenwerking. Je leest een interview over hoe de ouders en pleegouders van Djefano samenwerken en je krijgt links naar extra informatie en video’s over dit onderwerp.

Seksueel gedrag

Welk seksueel gedrag past nu in een normale seksuele ontwikkeling en welk gedrag is grensoverschrijdend of zorgelijk? In deze module leer aan de hand van aandachtspunten om dit onderscheid te maken. Ook leer je over het belang van seksuele voorlichting en opvoeding, over de kwetsbaarheid van pleegkinderen en over de omgangsregels op het gebied van intimiteit binnen jouw pleeggezin. Tot slot veel links naar interessante materialen om verder te lezen over de seksuele opvoeding, seksueel misbruik en informatie voor jongeren.

Trauma

In deze module leer je aan de hand van een animatie wat een trauma eigenlijk is en wat jij kan doen om te helpen. Je leert meer over de hersenontwikkeling van kinderen, hoe je trauma bij je pleegkind kan herkennen en hoe je je pleegkind kan steunen. Omdat omgaan met getraumatiseerde kinderen veel van een pleegouder vraagt is het belangrijk ook goed voor jezelf te zorgen. Test hoe goed jij dit doet. Tot slot in deze module veel informatie om verder te lezen over trauma en het herstellen daarvan.

Verlies en rouw

Een uithuisplaatsing brengt voor een pleegkind verlies en dus ook rouw met zich mee. In deze module leer je aan de hand van het verhaal van pleegdochter Jasmijn en pleegmoeder Astrid wat verlies en rouwen inhoudt. Ook netwerkpleegouder Jelliene vertelt waar zij tegenaan loopt in de zorg voor haar broertjes en zusjes. Verder kan je testen wat jouw copingstijl is (jouw manier van reageren op moeilijkheden) en die van je pleegkind. Tot slot krijg je tips hoe je je pleegkind kan steunen.