Nieuwsbrief - Yorneo Hulp & Huis maart 2016
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
  Nieuwsbulletin Hulp & Huis  
  9 · 17 maart 2016  
 
placeholder
In deze nieuwsbrief
 • Intro
 • Peter bij de teams
 • Training Oplossingsgericht
 • Training Vlaggensysteem
 • Pleegzorg
 • GmV’s
 • Crisis
 • Wonen op Maat
 • Medewerkers
 
placeholder
 
placeholder
Intro

Het voorjaar dient zich aan en het eerste kwartaal nadert zijn einde. Yorneo | Hulp & Huis is goed in beeld bij de verwijzers, gezien de drukte. Met name bij de Crisis en de Pleegzorg is het aanpakken geblazen! Ook de instroom bij de Gezinshuizen en de GmV’s is heel behoorlijk. Dat betekent dat we qua omzet mooi op koers liggen!

Annemieke

 
placeholder
 
 
placeholder
Peter bij de teams

Om korte lijnen te houden met alle medewerkers zijn Annemieke en Albert regelmatig bij de teamvergadering aanwezig. Afgesproken is dat Peter twee keer per jaar bij een teamoverleg of themabijeenkomst aanwezig zal zijn. Daarnaast wil hij graag een dienst meedraaien op een GmV en mee op huisbezoek bij een pleeggezin of Gezinshuis.

 

 
Als je het leuk vindt om Peter uit te nodigen, neem dan contact op met Saskia.
placeholder
 
placeholder
Training Oplossingsgericht

Wegens grote belangstelling voor de basistraining Oplossingsgericht Bejegenen is besloten een extra training te starten. Via de mail zijn jullie hier inmiddels over geïnformeerd. De data zijn dinsdag 24 mei, maandag 6 juni en maandag 27 juni. Alle dagen zijn van 09.00 - 17.00 uur in het Opleidingscentrum te Papenvoort. Mocht je geïnteresseerd zijn en deel willen nemen, neem dan contact op met je behandelcoördinator om dit te overleggen.

De opleiding is geaccrediteerd bij SKjeugd voor 8,1 pt. We hebben al een aantal aanmeldingen ontvangen. Als je nog belangstelling hebt voor deze training kun je dat deze en volgende week nog aangeven bij Saskia.

 
Meld je aan voor deze opleiding.
placeholder
 
 
placeholder
Training Vlaggensysteem

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door en met kinderen baart ons zorgen. Bovendien is het niet altijd eenvoudig te bepalen welke betekenis aan seksueel gedrag moet worden gegeven. Gaat het om grensoverschrijdend gedrag of is het ‘gezond’ experimenteergedrag? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. De training (2 dagdelen) zal in april en mei in company gegeven worden; we willen graag uit ieder team van Pleegzorg een medewerker trainen, uit het Crisisteam 1 medewerker, en van iedere GmV-locatie 2 medewerkers (dus in totaal 13). Daarnaast zullen alle behandelcoördinatoren en systeemtherapeuten getraind worden. De data voor de trainingen zijn:

 • Groep 1: dinsdagmiddag 26 april + donderdagmiddag 12 mei
 • Groep 2: maandagmiddag 25 april en woensdagmorgen 18 mei

 

We hebben de eerste aanmeldingen inmiddels ontvangen.

 

 
placeholder
 
placeholder
Pleegzorg

Als kinderen uit huis moeten worden geplaatst is het beleid er in de Jeugdzorg tegenwoordig op gericht dat zo kort mogelijk te doen en in een context die zoveel mogelijk lijkt op een gewone gezinssituatie. Pleegzorg dus. Dat is te merken aan de drukte die we momenteel ervaren bij pleegzorg. Het aantal aanmeldingen blijft groeien. Op dit moment zitten er iedere dag 410 kinderen in pleeggezinnen die wij begeleiden. Dit zijn ruim 10 plaatsen meer dan 1 januari 2016. Daarnaast hebben we bijna 60 pleegkinderen die gebruik maken van weekend- en vakantiepleegzorg.

 
placeholder
 
 
placeholder
Behandel en diagnostiek aanbod O&O

In de vorige nieuwsbrief meldden wij al dat Opvoeden & Opgroeien aanbod heeft gecreëerd en uitgebreid op het gebied van psychodiagnostiek, posttraumatische problematiek en hechtingsproblematiek. Tevens kunnen cognitieve gedragstherapie en methodieken van Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag worden ingezet. Voor dit soort onderzoek en behandeling hoeven we dus niet meer naar andere instellingen of praktijken te verwijzen. Het regent nog geen aanmeldingen vanuit Hulp & Huis, dus er is nog ruimte! Indien je logistieke en/of inhoudelijke problemen tegenkomt in de verwijzingen naar O&O dit graag zo snel mogelijk laten weten aan Annemieke en Albert.

 
placeholder
 
placeholder
Crisis

Waar het jaar enigermate rustig begon heeft het crisisteam momenteel een hausse van aanmeldingen. De strakkere hantering van de vier weken grens die eerder werd ingezet, levert inhoudelijk en qua doorstroming gelukkig het nodige op. Wel is soms lastig om door te plaatsen. Inhoudelijk heeft de basisattitudetraining het team een verdere boost gegeven. Ook de combinatie van bureaudiensten en cliëntenafspraken heeft een betere vorm gekregen. Omschrijving van behandelvisie en –methodiek is gaande.

 
placeholder
 
 
placeholder
Wonen op Maat

Een werkgroep bestaande uit Fenna, Anky, Annemieke en Albert is een plan aan het uitwerken voor de ontwikkeling van een drie-milieu gezinshuis. Met drie-milieu bedoelen we dat verblijf/behandeling, school en vrije tijd nauw op elkaar laten aansluiten. De gedachte is dat we lokaal aanbod willen ontwikkelen voor de cliënten die nu vaak naar De Hoenderloo Groep wordt verwezen. Deze groep is doorgaans tussen de 10 en 14 jaar en heeft individuele – en gezinsproblematiek die net een graadje heftiger is dan de doelgroep die we met de reguliere gezinshuizen bedienen. Inzet is om te komen tot een model waar deze jongeren een intensief traject volgen van 6 maanden. We hopen hier na de zomer concreet mee te kunnen beginnen

 
placeholder
 
placeholder
Jonge Ouders en Zelfstandigheidstraining

Samen met Fenna en Annemieke is er een communicatieplan ontwikkeld voor ‘Jonge Ouders’. Een van de voorgestelde communicatiemiddelen is een folder. Deze folder is nu gereed. Op korte termijn willen we het ‘programma’ Jonge Ouders verder uitwerken en daarna vertellen we extern wat we kunnen bieden voor deze doelgroep en gaan we de folders verspreiden.

Dit zelfde geldt voor zelfstandigheidstrajecten. Ook hiervoor wordt momenteel in samenwerking met Annemieke en Anky een communicatieplan opgesteld. En vindt daarna ook de verdere uitwerking plaats.

 
placeholder
 
 
placeholder
Communicatie

Website

De vormgeving voor de nieuwe site is zo goed als rond. De testgroep krijgt in week 10 een voorstel te zien. Daarnaast worden er momenteel interviews gehouden met relaties zodat we ook ervaringsverhalen op de website kunnen tonen.

Visitekaartjes

De visitekaartjes zijn druk klaar en worden naar verwachting in week 12 uitgeleverd. Ze worden door Gert op de locaties afgeleverd en kunnen na bericht opgehaald worden bij de betreffende secretariaten.

 
placeholder
 
placeholder
Stel je verkiesbaar voor de OR

In de ondernemingsraad hebben momenteel acht leden zitting. De zittingstermijn zit er voor een aantal leden in juni op en er treedt één OR lid af. Gezien het aantal werknemers binnen Yorneo, mogen er negen leden zitting hebben in de ondernemingsraad. In overleg met de bestuurder worden de verkiezingen gehouden van 23 tot en met 27 mei 2016 en er kan dan net als in 2014 gestemd worden via intranet.  De nieuw gekozen leden worden voor een periode van vier jaar gekozen voor de ondernemingsraad.

 
Klik hier voor het volledige bericht
placeholder
 
 
placeholder
 

Terugkoppeling Inspiratiedagen

In februari zijn we samen met bijna alle behandelcoördinatoren en systeemtherapeuten en Maarten, Albert en Annemieke twee dagen met elkaar aan de slag geweest in Annerveensche Kanaal. Het waren twee zeer inspirerende dagen. We hebben als team mooie dingen met elkaar gedaan. Negen richtlijnen hebben we met elkaar behandeld; iedere richtlijn was goed voorbereid door een behandelcoördinator/systeemtherapeut. Dit maakte dat we in korte tijd de juiste punten met elkaar konden bespreken. Verdere uitwerking van de richtlijnen vindt nu plaats. We hebben gesproken over diagnostiek in Hulp & Huis. Ook hier een mooie start. We hebben kort stil gestaan bij onze resultaten van 2015 en als afsluiting benoemd wat we willen bereiken in 2016.

Veel energie en inspiratie voor en door een ieder. Kortom voor herhaling vatbaar. We hebben onze reguliere maandelijkse Hulp & Huis – overleggen vanaf heden afgeschaft. We gaan vier keer per jaar een middag en avond met elkaar aan de slag over de inhoud van Hulp & Huis; dat is waar we elkaar mee inspireren. De eerste staat gepland voor 19 april; daar gaan we aan de slag met de behandelvisies van pleegzorg, GmV, gezinshuizen en crisis. Daarnaast zien we elkaar vier keer per jaar in Papenvoort in een kortere bijeenkomst; deze tijd gebruiken we voor deskundigheidsbevordering en casuïstiekbespreking. Meer tijd voor inspiratie en inhoud!

 
placeholder
 
placeholder
 

Terugkoppeling MOOS

Albert en Annemieke hebben met alle teams gesprekken gehad over de resultaten van MOOS (Medewerker Onderzoek Organisatie Scan). Het is goed om woorden te geven aan de cijfers en de kleuren die MOOS laat zien. Soms was het zoeken naar de juiste woorden en werden resultaten niet herkend. Vaak waren de resultaten herkenbaar en zien we nu al weer een verbetering ten opzichte van het moment dat de MOOS is ingevuld. De komende weken worden de resultaten van onze bezoeken uitgewerkt en besproken in het concern MT. In de volgende nieuwsbrief lezen jullie de concrete resultaten.

 
placeholder
 
placeholder
 

Nieuwe collega

Amber Visser per 16 februari (stagiaire Pleegzorg)

 
placeholder
 
 
 
 
YorneoDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2017