Nieuwsbrief - Yorneo Opvoeden & Opgroeien 24
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
  Nieuwsbrief Opvoeden & Opgroeien  
  29 · september 2016  
 
placeholder
In deze editie
 • Nieuwe opzet van deze nieuwsbrief
 • MoreCare4
 • Toetsingskader kwaliteit
 • Nieuw in Care4: registratie consultatieve gesprekken 
 • Werkproces coaching
 • Training collegiaal gespreksbegeleider 22 november 9 - 12 uur
 • Oproep: filmen / opnames maken met de iPad
 • Verlofuren: maximaal 2x je contracturen meenemen naar volgend jaar
 • Inwerkprogramma nieuwe medewerker
 • Implementatie richtlijnen jeugdhulp
 • Update aanpassing huisvesting Assen, Emmen en Hoogeveen
 • Actie Pepernoot 2016
 • Kerstborrel Yorneo | Opvoeden & Opgroeien 20 dec 16 uur
 
placeholder
 
placeholder
Uitrol MoreCare4

Na de herfstvakantie zal gestart worden met de uitrol van MoreCare4. MoreCare4 gaat een aantal systemen vervangen waardoor de hulpverleners met minder systemen hoeven te werken en dossiers beschikbaar zijn vanuit één systeem. Lees hier meer over het implementatieplan!

 

 
placeholder
 
 
placeholder
Toetsingskader kwaliteit

Onlangs is in het MT het toetsingskader kwaliteit vastgesteld. Het toetsingskader bestaat uit de thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Ieder thema is uitgewerkt in een aantal doelstellingen met meetinstrumenten waarmee we kunnen beoordelen of de doelstelling is behaald. Belangrijk voor de resultaatverantwoordelijke teams is te weten waaraan zij moeten voldoen om de geformuleerde doelstellingen te halen. Lees meer…

 
placeholder
 
placeholder
Nieuwe mogelijkheid in Care4: Registratie consultatieve gesprekken

Regelmatig worden gedragswetenschappers en hulpverleners ter consultatie gebeld door verwijzers of derden over een mogelijke aanmelding. Dit vraagt de nodige directe-en indirecte tijd. Lees hier meer hoe of je vanaf nu deze contacten kan registreren in Care4...

 
placeholder
 
placeholder
Implementatie richtlijnen jeugdhulp

In de nieuwsbrief van maart 2016 is aan alle teams een oproep gedaan om een prioritering te maken van de richtlijnen die je als 1e/2e/3e etc. in je team wilt implementeren, aangevuld met tijdspad. Van drie teams hebben wij hiervan een reactie ontvangen. Met Albert & Anka is afgesproken (en vanaf jan’17 met Esther) dat zij verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de richtlijnen NJI en SEIN. Zij zullen invulling gaan geven aan de implementatie van deze richtlijnen en de teams hierop alert houden. Tip: www.NJI.nl; meld je aan voor de gratis Nieuwsbrief Jeugd en blijf wekelijks per e-mail op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de jeugdsector!

 

 
placeholder
 
placeholder
Actie Pepernoot 2016

Net als vorig jaar wil het Nationaal fonds Kinderhulp (NfK) met hulp van de Vriendenloterij 50.000 kinderen die opgroeien in financiële problemen laten meegenieten van het Sinterklaasfeest. Tot uiterlijk maandag 3 oktober kun je per hulpverlener kinderen aandragen voor een sinterklaascadeautje via deze link of lees meer…

 
placeholder
 
 
placeholder
Update aanpassing huisvesting locaties Assen, Emmen, Hoogeveen

De afgesproken aanpassingen in de locaties Assen, Emmen en Hoogeveen worden op korte termijn gerealiseerd. Binnenkort komen er bouwtekeningen op de locaties, zodat je precies kunt zien wat er gaat veranderen. Waarschijnlijk wordt er in week 42 (herfstvakantie) gestart met de werkzaamheden. Lees meer...

 
placeholder
 
placeholder
Werkproces coaching

Met het vertrek van Jeannette is het volgende werkproces afgesproken rondom (het aanvragen van) individuele en teamcoaching:

Individuele coaching: Mocht er behoefte bestaan aan extra ondersteuning kunnen Carla/ Marja hierin wellicht iets betekenen en dit is gewoon onderling te regelen. Mocht dit niet afdoende zijn dan kan een aanvraag ingediend worden bij Han voor ondersteuning door bijvoorbeeld Henk Vellekoop of bedrijfsmaatschappelijk werk of door een externe coach.

Teamcoaching: Voor team coaching doe je een aanvraag bij Han met een concreet plan. Hierin moet in ieder geval aan de orde komen wat de vraag is en wat de team coaching moet opleveren. Carla/Marja kunnen ondersteuning bieden bij het maken van het plan. 
placeholder
 
placeholder
Training collegiaal gespreksbegeleider 22 november a.s. 09.00-12.00 uur

De datum van de training is verschoven naar 22 november. Wil jij gespreksbegeleider worden bij collegiale gespreken, geeft je dan op voor 1 november via een mail aan Carla. Lees meer...

 

 
placeholder
 
placeholder
Oproep: Filmen | opnames maken met de iPad

Wij zoeken binnen O&O (en H&H) 1 of 2 “handige Henkies”; collega’s voor wie het filmen met iPad kinderspel is, die de nodige kennis hebben van het gebruik van de diverse beschikbare apps, weten hoe het gaat met het bewaren van opnames etc. ICT wil graag samen met jullie een korte werkinstructie opstellen, zodat het filmen | maken van opnames met de iPad voor iedereen helder wordt. Wil je hieraan meewerken, reageer dan naar mij om je aan te melden.

 
placeholder
 
placeholder
Verlofuren

Met nog 3 maanden te gaan komt het einde van het jaar 2016 al bijna weer in zicht. Denken jullie aan de afspraak dat je maximaal 2x je contracturen mag meenemen naar volgend jaar! Vrije tijd heb je nodig om te herstellen van je werk en goede kwaliteit van je werk te kunnen blijven leveren. Houd hiermee rekening voor de rest van het jaar! 

 
placeholder
 
placeholder
Kerstborrel Yorneo | Opvoeden & Opgroeien 20 december 16.00 uur

Soms is het goed om ver vooruit te lopen op zaken; op dinsdagmiddag 20 december willen wij graag met alle collega’s van Opvoeden & Opgroeien de kerstperiode inluiden, de kerstpakketten uitdelen en een kerstborrel drinken op het afgelopen jaar en alvast proosten op het komende jaar. Start 16.00 uur, locatie Papenvoort, bedrijfsrestaurant.

 
placeholder
 
 
placeholder
Inwerkprogramma nieuwe medewerker

Er is door een aantal collega’s een actueel inwerk programma opgesteld voor nieuwe medewerkers. Wij verwachten dat ieder team dit inwerkprogramma hanteert en invult. Dit document kun je vinden op intranet | werkwijzer | resultaatverantwoordelijke teams of klik hier.

 
placeholder
 
placeholder
Nieuwe functionaliteit in de Nieuwsbrief Opvoeden & Opgroeien

Vanaf nu zullen we de nieuwsbrief in een beknopte(re) stijl aanbieden. Door de functionaliteit van de “lees meer” button, kun je doorklikken per item voor meer informatie. We zijn benieuwd naar jullie reacties, dus reageer vooral hoe of deze nieuwe opzet jullie bevalt.

 
placeholder
 
 
 
 
 
YorneoDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2017