Nieuwsbrief - Yorneo Opvoeden & Opgroeien 25
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
  Nieuwsbrief Opvoeden & Opgroeien  
  27 · oktober 2016  
 
placeholder
In deze editie
 • Financiering hulpverlening
 • Ontwikkeling nieuwe website
 • Update nieuw foldermateriaal
 • We talk Scrum”
 • In dienst nieuwe medewerker en/of stagiaires
 • Update vacatures
 • Audit
 • Planning verantwoording 2016 richting gemeenten
 • Klanturen & caseload
 • Aanmelden nieuwe klanten
 
placeholder
 
placeholder
Financiering hulpverlening in 2017

Zoals jullie misschien weten, hebben de Drentse gemeenten voor 2017 een andere manier van financiering bedacht. Ze gaan resultaatgericht inkopen (vooraf doelen bepalen door of in ieder geval in overleg met de gemeentelijke toegang) en doen dat voor ambulante programma’s (licht, middel, zwaar) en dagbehandeling. Daarnaast kunnen we voor mogelijke therapie een afzonderlijke verwijzing krijgen van de gemeenten. Lees meer

 

 

 
placeholder
 
 
placeholder
Ontwikkeling nieuwe website voor Yorneo

De dames van team Communicatie zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de lancering van een nieuwe website voor Yorneo. Vanuit onze organisatie gezien is er behoefte aan een nieuwe website die Yorneo als eenheid laat zien, niet meer 2 stichtingen, met aansprekende content dat goed inspeelt op de huidige behoeften en wensen van onze stakeholders. Om op te blijven vallen in een markt waar ogenschijnlijk dezelfde dienstverlening wordt aangeboden, moeten we onderscheidend zijn. Ook zien we een toenemende behoefte naar transparantie, authenticiteit en meer mogelijkheden voor individueel contact met Yorneo. Met ingang van 2017 krijgen we in de markt ook meer vrijheid om actiever onze producten en diensten rechtstreeks richting potentiele klanten te promoten, waarbij onze website, als virtuele voordeur van onze organisatie, een belangrijk (hoofd)communicatiemiddel is.

Samen met webbouwer Sterc is nu in hoofdlijnen bepaald hoe de website eruit moet komen te zien. Afgelopen woensdag 19 oktober zijn de voorlopige ontwerpen en sitemap gepresenteerd aan Han en Annemieke en is er een go gegeven voor het verder uitwerken van de voorgestelde lijn. Streven is de website uiterlijk eind januari 2017, na een korte testperiode, live te hebben. Daarbij is ieders hulp ook welkom!  In samenspraak met teams wordt de rol bepaald die je team kan aannemen in het aanleveren/nakijken van content. Bij Yorneo | Opvoeden & Opgroeien zal Ageeth voor Marloes eerste aanspreekpunt zijn qua coördinatie van content. Wees gerust proactief, kijk nog eens kritisch naar de content van de huidige site, denk, verzamel, creëer en/of schrijf mee en mail het Marloes. Wil je graag deel uitmaken van het testpanel in januari? Stuur dan ook een email naar mzo@yorneo.nl  Het volledige artikel over dit onderwerp met plaatje van het ontwerp voor de homepage van de nieuwe website staat op intranet: lees meer.

 

 

 

 
placeholder
 
placeholder
Update nieuw foldermateriaal

In samenwerking met de teams is de afdeling Communicatie ook druk bezig met het foldermateriaal. We zetten foldermateriaal om in de nieuwe huisstijl van Yorneo en sluiten aan bij de behoefte in foldermateriaal voor nieuwe/aangepaste programma's die we aanbieden. Folders die in het voorraadsysteem te bestellen zijn:

 • Naast de folder MOC (voor artsen) is er nu ook een folder MOC (voor ouders)
 • Hulp aan ouders en kinderen na scheiding
 • Vroeg Erbij
 • Vroeg Erbij Blijven
 • YOOP, primair onderwijs
 • YOOP, voortgezet onderwijs
 • Kinderen uit de knel (inlegvel)
 • Hulp bij overmatig huilen

De volgende folders zijn momenteel in ontwikkeling: ART en ONS. De folder voor PMTO moet nog opgestart worden.

 
placeholder
 
placeholder
“We talk Scrum”

Als eens van Scrum gehoord? Deze projectmanagement methode wordt door grote bedrijven gebruikt en geroemd om haar effectiviteit en voortschrijdend inzicht. Scrum is een projectaanpak waarmee in projecten sneller en beter resultaat wordt bereikt. Lees meer

 

 
placeholder
 
placeholder
In dienst nieuwe medewerker en/of stagiaires

Nieuwe medewerkers en/of stagiaires moeten (minimaal 2 weken voordat ze starten) worden aangemeld via de Servicedesk (intranet) “indienstname nieuwe medewerker” of “indienstname stagiair”, zodat de autorisaties | applicaties | ICT hulpmiddelen etc. worden aangevraagd en op tijd gereed zijn. Het opstarten van de aanvraag wordt niet uitgevoerd door P&O, maar ligt bij de resultaatverantwoordelijke teams. Zie ook de checklist in dienst nieuwe medewerker in de werkwijzer!

 
placeholder
 
placeholder
Update vacatures

De vacature voor Orthopedagoog aanmeldteam is ingevuld. Moni de Roo (intern H&H) en Annalie van Dijk gaan invulling geven aan deze nieuwe functie binnen het aanmeldteam. Binnen het MOC Assen gaan Marloes de Boer en Linda van Wieringen binnenkort als gedragswetenschappers aan de slag. Judith Horstman en Floor Schouten zullen als gedragswetenschappers het team hulp na scheiding versterken. Alle (nieuwe) collega’s starten medio november/december.

 

 
placeholder
 
 
placeholder
Audit

De afgelopen periode is er een interne audit uitgevoerd bij alle programma’s van Yorneo | Opvoeden en Opgroeien. In elk gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken: rapport en verbeteracties interne audit november 2015, ontwikkeling resultaatverantwoordelijk team, werkproces hulpverlening en onveiligheid. De uitkomsten van de audit zijn positief. De auditoren zien een grote verbetering ten opzichte van de audit die uitgevoerd is in november 2015! Het auditrapport is binnenkort beschikbaar op intranet.

 

 
placeholder
 
placeholder
Planning verantwoording 2016 richting gemeenten

Graag jullie aandacht voor de planning om de inzet middelen versterking opvoedmilieus in 2016 richting gemeenten te kunnen verantwoorden. Alle betrokken collega’s worden gevraagd om hun urenverantwoording over 2016 voor 9 januari 2017 af te ronden. Klik hier voor de planning

  
placeholder
 
placeholder
Klanturen & caseload

Complimenten voor de inzet van iedereen voor het checken en opnieuw invullen van de klanturen en de update van de caseload. We zien dat er veel tijd in is gestoken omdat er een significant verschil is met voorgaande maanden

 

 
placeholder
 
 
placeholder
Aanmelden nieuwe klanten

Het aanmelden van nieuwe klanten (peuterspeelzalen, voor- en naschoolse opvang, scholen) kun je vanaf vandaag regelen via de Servicedesk op intranet. Deze werkwijze wordt al gebruikt voor ‘Care4 instantie toevoegen of wijzigen’. Voor het aanmelden van een nieuwe klant klik je op het icoontje Care4; daarna klik je in de rechterkolom op de 5e tab ‘Aanmeldformulier klanten’. Zodra het ingevulde formulier ontvangen is, wordt het verwerkt in Care4 en in CRM. Deze werkwijze vervangt het ‘Aanmeldformulier nieuwe klanten’ in de werkwijzer | intranet.

 

 
placeholder
 
 
 
 
YorneoDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2017