Ouders over PMTO

“Hadden we deze behandeling maar een paar jaar eerder gehad”

Terwijl we bij de zoveelste instantie zaten, kregen we de termen ‘crisissituatie’ en ‘tijdelijke uithuisplaatsing’ om onze oren. Niet onterecht, want onze koek was écht op. De lontjes waren opgebrand.

Onze zoon (ADHD, ASS, disharmonisch profiel) en wij stonden mijlenver uit elkaar. De communicatie liep niet lekker. Dit leidde tot conflicten, eindeloze discussies, onbegrip en boosheid. Bij hem en bij ons. Zes jaar lang therapieën drukten grote stempels, maar leiden helaas tot weinig verandering. 

Met het laatste beetje energie gingen we voor PMTO bij Yorneo, op advies van de GGZ therapeut. Sceptisch, vermoeid en machteloos stemden we in. ‘De zoveelste hulpverlener…’

PMTO bij Yorneo
We hadden wekelijkse bijeenkomsten bij Yorneo. Veel gesprekken gevoerd, we kregen een spiegel voorgehouden. Bewustwording van jezelf én je partner en kind. Wat zeg je en wat straal je uit? Matcht dat? We leerden hoe we opdrachten konden geven en hoe we grenzen moeten stellen. We leerden met welke tools we duidelijkheid creëren, zonder ruimte voor discussie en tóch met oog voor de visie van je kind. Huiswerk maakte ons bewust van ons eigen handelen. Een kritische blik op elkaar was lastig, maar verhelderde veel!

Rust in huis
Afgelopen week sloten we onze PMTO af met een laatste booster. Concluderend dat we, anderhalf jaar later, zoveel meer rust in huis hebben. We zijn ons bewust van ons eigen handelen én weten hoe we (preventief) conflicten vermijden.

De sfeer in ons gezin is verbeterd, en er is weer energie! Bij ons als ouders, als geliefden, en bij onze zoon. Heus, echt niet altijd. Dat is in geen enkel gezin het geval. Maar wij leerden: 70% is goed genoeg.

Terugkijkend op PMTO: leerzaam, intensief, positief. Ik hoop dat verwijzende instanties een PMTO traject eerder zullen benoemen dan bij ons. Wij hadden deze behandeling heel graag een paar jaar eerder gehad.