Jason ging volstrekt zijn eigen gang

Mariska: "Jason (16) heeft veel moeite gehad met het feit dat zijn vader uit zijn leven was verdwenen. Ik heb dat nooit zo gezien en misschien heb ik het er ook te weinig met hem over gehad. Sinds Jason een jaar of twaalf is, ging hij steeds meer zijn eigen gang. Ik wist eigenlijk nauwelijks meer waar hij uithing. Het lukte me ook niet om met hem in gesprek te gaan. Uiteindelijk kwam de politie me vertellen dat ze Jason hadden betrapt op dealen."

Met vallen en opstaan

"Ik voelde me geschokt en ik was heel erg boos op Jason. Via de huisarts kwam ik in gesprek met Yorneo om hulp voor Jason en mij te krijgen. Het was beter dat Jason een poosje uit huis ging: hij ging tijdelijk wonen op een GmV-locatie (Gezinshulpverlening met Verblijf) in Meppel. Gelukkig zag Jason zelf ook in dat het anders moest. Ik zelf kreeg gesprekken en een training om te leren consequenter en positiever met Jason om te gaan. Jason kreeg op het GmV diverse vormen van hulp. Hij woont inmiddels weer thuis en met vallen en opstaan lukt het ons om het weer gezellig samen te hebben."

Hulp nodig?

Voor hulp van Yorneo heb je een verwijzing nodig van een verwijzer, bijvoorbeeld de gemeente, kinderarts of huisarts.

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.