Mijn stiefzoon Yordi kwam steeds meer in beeld bij de wijkagent

Richard: “Mijn stiefzoon Yordi (16) kwam steeds nadrukkelijker in beeld bij de wijkagent: kleine criminaliteit, gedoe met dealen en veroordelingen volgden elkaar steeds sneller op. Ik wist echt niet meer wat ik met Yordi aan moest. Nu hebben we gelukkig ook weer lol samen”.

Voorkomen van uithuisplaatsing

"Via Jeugdbescherming Noord kregen we een verwijzing voor hulp van Yorneo. Er kwam een hulpverlener van het team MST (Multi Systeem Therapie) ondersteuning geven aan mij en Yordi’s moeder. Door zijn betrokkenheid (hij zorgde onder andere voor een plek op school voor Yordi) en het behandeltraject, is voor ons voorkomen dat Yordi uit huis geplaatst zou worden.
We hebben hard moeten werken en het blijft een zoektocht hoe we duidelijk onze grenzen aangeven. Maar door het schoolbezoek en het feit dat Yordi in een andere vriendengroep terecht is gekomen, neemt de spanning in ons gezin af en is er de afgelopen maanden geen vervelende situatie met de politie geweest."

MST is een bewezen effectieve interventie die wordt ingezet in situaties waarin sprake is van ernstige gedragsproblemen van jeugdigen ouder dan 12 jaar. Ook als die jeugdige zelf niet gemotiveerd is voor de behandeling, werkt MST toch. Yorneo heeft voor jeugdigen uit alle gemeenten in Noord Nederland een MST team beschikbaar.

Hulp nodig?

Voor hulp van Yorneo heb je een verwijzing nodig van een verwijzer, bijvoorbeeld de gemeente, kinderarts of huisarts.

 De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.