Hulp nodig?

Bij Yorneo kun je terecht als je zorgen hebt over de ontwikkeling van je kind of het gedrag dat je kind vertoont. Wij zijn er voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op de kinderopvang, leerkrachten en docenten bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen.

Thuis in opvoeden en opgroeien

We bieden hulp op maat en maken daarbij gebruik van diverse hulpvormen. Ons aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp. Voor hulp van Yorneo heb je een verwijzing nodig van een verwijzer, bijvoorbeeld de gemeente, kinderarts of huisarts.

Contact bij crisis: dreigt er een crisis (acute nood waarbij minderjarige is betrokken) en ben je nog geen cliënt van Yorneo? Neem dan contact op met je (huis)arts of iemand anders die je door kan verwijzen naar een crisishulpverlener van Yorneo. Buiten kantoortijden bel Spoed4jeugd Drenthe (0592) 381 530.

Ben je al cliënt, dreigt er of is er al sprake van een crisis, bespreek je situatie dan zo spoedig mogelijk met je vaste hulpverlener van Yorneo. Die kent jou en de situatie het beste. Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de crisisbereikbaarheidsdienst van Yorneo via (0592) 367 969. Clienten die MST-hulp (Multi Systeem Therapie) van Yorneo krijgen, kunnen bellen met de speciale MST-bereikbaarheidsdienst (0592) 367 636. Clienten die Ambulante Spoedhulp van Yorneo krijgen, kunnen bellen met de speciale Ambulante Spoedhulp-bereikbaarheidsdienst (0592) 430 390.

De personen op de foto’s zijn geen cliënten van Yorneo.