Gezinshuizen Gezinshuizen

Gezinshuizen

Soms is het voor jeugdigen om verschillende redenen niet (meer) mogelijk om thuis of in een pleeggezin te wonen. Plaatsing in een gezinshuis is dan een mogelijke oplossing. Binnen een gezinshuis wordt het vanzelfsprekende van een gezin gecombineerd met professionaliteit op het gebied van jeugdzorg.

Een langdurige plaatsing in gezinshuizen is bedoeld om jeugdigen een veilige en stabiele woonomgeving te bieden en een context te creëren waarin de reguliere ontwikkeling van jeugdigen gestimuleerd wordt. Continuïteit is voor deze kinderen belangrijk omdat zij voordat zij in een gezinshuis gaan wonen vaak op meerdere plekken hebben gewoond en wisselende opvoeders hebben gehad.

Het gezinshuis geeft jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek de gelegenheid zich te verbinden aan beschikbare, stabiele en continue primaire verzorgers, en voorkomt daarmee verergering en gerelateerde problematiek, ook op latere leeftijd. Het bevorderen van nieuwe manieren van betekenisvol contact met bijvoorbeeld de ouders en anderen die er voor de jeugdige toe doen (voor zover mogelijk), is daarbij een belangrijke opdracht voor gezinshuis en jeugdzorgaanbieder.

Gezinshuisouders

Gezinshuisouders zijn veelal partners waarvan een of beiden zijn opgeleid als hulpverlener. Zij bieden een zo normaal mogelijk gezinsklimaat. De gezinshuisouders vangen jongeren op en bieden opvoeding en zorg in hun eigen gezin. In een gezinshuis wonen meerdere kinderen. Wij kijken zorgvuldig of een kind en een gezinshuis goed bij elkaar passen, zodat het gezinshuis voor het kind een veilig opvoedings – en leefklimaat biedt.

Meer informatie

Voor hulp van Yorneo heb je een verwijzing nodig van een verwijzer, bijvoorbeeld de gemeente, kinderarts of huisarts.

 De personen op deze foto zijn geen cliënten van Yorneo.

ERVARING VAN

Chalene woont niet meer bij ons

"Toen Chalene voor de vijfde keer was weggelopen, werd duidelijk dat er meer hulp nodig was. Ze woont nu in een gezinshu

Lees meer