Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG)

Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG)

Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) is hulp in het gezin, gericht op het oplossen van problemen bij opvoeden en omgang met gedragsproblemen. Bijvoorbeeld als er veel ruzie thuis is, het kind driftbuien heeft of moeilijk te begrijpen gedrag vertoont. Of als ouders niet weten hoe om te gaan met een beperking, problemen op school of agressie. De hulpverlener van Yorneo zoekt samen met ouders en hun kind naar oplossingen. We betrekken hierbij andere gezinsleden, school en de sportclub. IOG helpt weer grip te krijgen op de opvoeding. We creëren een situatie waarin het kind zich beter ontwikkelt en zorgen voor herstel van de onderlinge verhoudingen binnen het gezin.

Bekijk de folder

Voor hulp van Yorneo heb je een verwijzing nodig van een verwijzer, bijvoorbeeld de gemeente, kinderarts of huisarts.

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.