Specialistische Regulatie Behandeling

Yorneo biedt hulp aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en andere opvoeders als er vragen zijn over de ontwikkeling of de opvoeding van een kind. We bieden ook hulp bij vragen over eten, drinken, slapen, zindelijkheid of pijn. Vaak spelen meerdere problemen tegelijk en heeft dit invloed op gedrag, gezin of functioneren op school.

We zijn een specialistisch team binnen Yorneo voor alle kinderen, jeugdigen en hun omgeving, die vragen hebben over plassen en poepen. Alle kinderen die bij ons komen, hebben al hulp gehad, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. 

Behandeling op maat

Met een team van deskundigen die vanuit verschillende invalshoeken meekijken, biedt Yorneo unieke behandelingen, waarin aandacht is voor lichaam, gedrag en opvoeding.
Tijdens een eerste afspraak maken ouders en kind kennis met een team deskundigen: gedragswetenschapper(s), ambulant hulpverlener, kinderarts sociale pediatrie, (uro)therapeut en klinisch-psycholoog.

Samen met ouders en kind vormen we een beeld hoe de ontwikkeling is verlopen en hoe verschillende factoren van invloed zijn op de huidige ontwikkeling. Samen zoeken we naar mogelijkheden voor verandering. Na de eerste kennismaking bespreken de hulpverleners de bevindingen om de samenhang te vinden tussen factoren. De uitkomst van dit gesprek bespreken we met de ouders, en met de kinderen, soms al in eenzelfde gesprek of later. Samen met ouders en kind maken we het behandelplan en spreken we doelen af. In dit plan is aandacht voor lichamelijke en psychische factoren en de opvoeding.

Behandeling vindt plaats daar waar de kans op slagen het grootst is. Dit kan zijn op een van onze behandellocaties of thuis. Waar nodig werken we samen met school en andere hulpverleners of medici betrokken bij dit kind of dit gezin. Verschillende interventies worden in samenhang aangeboden en afgestemd op de hulpvraag van dit kind en dit gezin.

Onze missie

Onze missie is ieder kind die bij ons komt een goed gevoel geven bij poepen en plassen.  

Visie

Het kind leren begrijpen plassen en poepen vanuit zijn/haar lijf, hoe hij/zij zich voelt en hoe de omgeving daarbij kan helpen. We maken het kind weer baas over eigen brein, darm en blaas. Door de behandeling is er meer vertrouwen in zichzelf en in elkaar.  

Methodiek

  • Uitleggen wat er gebeurt in het lijf; hoe brein, darmen en blaas samenwerken om je lekker te voelen in je lijf en gezond te kunnen poepen en plassen.
  • We zoeken samen met het kind, ouders en andere belangrijke personen, bijvoorbeeld de leerkracht op school, hoe we het kind het beste kunnen helpen.
  • Samen gaan we lijf, brein en omgeving trainen, zodat het kind baas wordt over buik en brein.
  • Sommige kinderen of ouders voelen zich schuldig, maar wij geloven dat niemand schuld heeft aan een poep- en plasprobleem.
  • Goede samenwerking met andere hulpverleners zoals de dokter en school.
  • Het eerste gesprek vindt plaats bij Yorneo met het hele team. Daarna maken we een plan hoe de behandeling er uit ziet. We trainen en oefenen bij het kind thuis, via beeldbellen en soms op een behandellocatie van Yorneo (Assen, Hoogeveen, Emmen, Papenvoort) 
  • Een behandeling bij ons duurt meestal 9 maanden, daarna kunnen de meeste gezinnen zelf verder.
  • Er worden geen onderzoeken gedaan die pijn doen. 

Meer informatie: reguleren kun je leren