Contact bij crisis Contact bij crisis

Contact voor hulp bij crisis

Verwijzers
In het geval van een crisissituatie kunnen verwijzers contact opnemen met de afdeling Crisis van Yorneo: (0592) 430 390. Buiten kantooruren verloopt de aanmelding via Spoed4Jeugd Drenthe (0592) 381 530.

Cliënten van Yorneo
Dreigt er een crisis, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met je vaste hulpverlener van Yorneo. Die kent jou en de situatie het beste. Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de crisisbereikbaarheidsdienst van Yorneo via (0592) 367 969. Clienten die MST-hulp (Multi Systeem Therapie) van Yorneo krijgen, kunnen bellen met de speciale MST-bereikbaarheidsdienst (0592) 367 636. Clienten die Ambulante Spoedhulp van Yorneo krijgen, kunnen bellen met de speciale Ambulante Spoedhulp-bereikbaarheidsdienst (0592) 430 390.

Pleegouders of gezinshuisouders bij Yorneo
Dreigt er een crisis, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met je vaste pleegzorgbegeleider van Yorneo. Die kent jou en de situatie het beste. Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de bereikbaarheidsdienst  via (0592) 367 969. Je krijgt dan een behandelcoördinator of systeemtherapeut aan de lijn die je zo goed mogelijk zal informeren, adviseren en ondersteunen.

(Nog) geen cliënt van Yorneo maar wel sprake van crisis?
Wanneer er sprake is van crisis (acute nood waarbij minderjarige is betrokken) binnen kantoortijden, neem dan contact op met iemand die je door kan verwijzen naar een crisishulpverlener van Yorneo, bijvoorbeeld het sociale team van de gemeente. Buiten kantoortijden bel Spoed4jeugd Drenthe (0592) 381 530.

Kinderen en jongeren van 8 – 18 jaar kunnen bellen (0800) 0432 of chatten met de Kindertelefoon [https://www.kindertelefoon.nl/over-ons/chat/] of een bericht achterlaten op www.kindertelefoon.nl

 

De personen op deze foto zijn geen cliënten van Yorneo.

ERVARING VAN

Ik kon Jasmina haar gedrag niet meer aan

"Via de huisarts kwam ik bij Yorneo. De hulpverlener onderzocht samen met mij en Jasmina wat er precies aan de hand was.

Lees meer