Crisishulpverlening Crisishulpverlening

Crisishulpverlening

Yorneo biedt in crisissituaties hulp. Bij melding van een crisis neemt de hulpverlener van Yorneo contact op met de mensen rondom de aangemelde cliënt (het systeem). Hulpverlening kan binnen 24 uur van start gaan.

De hulpverlener betrekt de jongere, ouders, netwerk van het gezin en verwijzer bij het in kaart brengen van de problemen. Samen kijken we waar er verandering nodig is om het gezin weer normaal te laten functioneren en welke ambulante (vervolg)hulp het best past. We streven er altijd naar de situatie thuis op te lossen. Alleen als het echt niet anders kan, plaatsen we een jongere en/of ouder bij crisis in een pleeggezin, gezinshuis of in een groep.

Kirsten (Behandelcoördinator Crisis): "Onze behandeling is in de eerste fase gericht op stabiliseren, rust zien te bewerkstelligen bij de jeugdige. Maar we beseffen ook dat in een toestand van rust geen verandering plaatsvindt. En die is juist wel nodig om een crisis op te heffen en om een volgende te voorkomen. Daarom gaan we op zoek naar de plek binnen het systeem waar de verandering plaats moet vinden.

De personen op deze foto zijn geen cliënten van Yorneo.

ERVARING VAN

Ik kon Jasmina haar gedrag niet meer aan

"Via de huisarts kwam ik bij Yorneo. De hulpverlener onderzocht samen met mij en Jasmina wat er precies aan de hand was.

Lees meer