Dagbehandeling (in MOC) Dagbehandeling (in MOC)

Dagbehandeling in Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC)

Het Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) van Yorneo biedt hulp aan kinderen en gezinnen als er grote zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind. Vaak spelen er meerdere klachten en zorgen tegelijkertijd en heeft dit invloed op het hele gezin. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om hele jonge kinderen die achter blijven in hun ontwikkeling, laat zijn met praten, moeilijk gedrag laten zien of geen contact maken. Maar het kan ook gaan om schoolgaande kinderen die problemen hebben met bijvoorbeeld leren, concentreren, niet goed kunnen luisteren, driftbuien hebben, ongewenst gedrag laten zien, moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en/of lichamelijke klachten hebben. 

Sommige kinderen die het MOC bezoeken, hebben problemen waar medische zorgen over zijn, zoals bijvoorbeeld problemen met eten en drinken, pijn en vermoeidheid, groei en ontwikkeling, zindelijkheid, verwerken van stress en trauma, slapen, overmatig huilen of een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, ADHD, PDD-NOS of na een vroeggeboorte.

Behandeling afgestemd op jouw kind

Met een team van deskundigen die vanuit verschillende invalshoeken meekijken, biedt Yorneo vanuit het MOC unieke behandelingen, afgestemd op jouw kind (0–18 jaar), de problematiek en behoeften en vragen van jou/jullie als ouder(s) of verzorger(s). Behandeling vindt plaats op de groep en thuis, in een nauwe samenwerking van gedragswetenschapper, ambulant en pedagogisch hulpverlener.

Doordat we daarnaast verschillende andere deskundigen in huis hebben, zoals een kinderarts/sociaal pediater, een klinisch psycholoog, kinderverpleegkundige, speltherapeut, kinder(bekken)fysiotherapeut, urotherapeut, psychomotorisch therapeut en logopedist, brengen we goed en snel alle factoren in kaart die mede bepalend zijn voor de gewenste ontwikkeling van je kind. Natuurlijk vindt er waar mogelijk afstemming plaats met eventuele andere behandelaren van buiten het MOC.

Het MOC heeft een goede samenwerking met de kinder- en jeugdartsen uit de omgeving, scholen en andere hulpverleningsorganisaties. Yorneo biedt dagbehandeling in groepen aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar voor wie groepsbehandeling niet geïndiceerd is maar die wel een hulpvraag voor het MOC hebben, kan een behandeltraject worden afgesproken waarbij ouders/kind het centrum voor therapie bezoeken en/of een ambulant of pedagogisch hulpverlener aan huis komt.

Ontwikkeling van het kind weer op gang brengen

Yorneo heeft drie MOC’s verspreid over Drenthe: in Assen, Emmen en Hoogeveen. Naast onderzoek en/of diagnostiek bieden wij dagbehandeling in groepsvorm. Afhankelijk van de doelstelling en de leeftijd komen kinderen 2 of 3 dagen (4 a 5 uren per dag) naar het MOC. De individuele aandacht en persoonlijke behandeling van je kind en jullie als gezin staat op de voorgrond. Je kind blijft naast de dagbehandeling zoveel mogelijk naar zijn/haar eigen kinderopvang of school gaan.

Het doel van de behandeling op het MOC is zicht krijgen op het gedrag en de ontwikkeling van je kind, het stimuleren van de ontwikkeling en het vergroten van de vaardigheden binnen het gezin, het sociale leven en op school. Met als streefdoel dat de ontwikkeling van het kind weer op gang wordt gebracht en jullie het gezinsleven weer kunnen oppakken.

Bekijk het filmpje

Bekijk de folder

Voor behandeling in het MOC heb je een verwijzing van een verwijzer nodig, bijvoorbeeld een huisarts, kinderarts of de gemeente. Meestal kun je er snel terecht, want Yorneo streeft ernaar wachttijden zo kort mogelijk te houden.

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo. 

ERVARING VAN

Fatima dronk haast niets

"Via het ziekenhuis kwamen we in contact met het Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC). Daar gaat Fatima nu 3 dagen per

Lees meer