Specialistische Regulatie Behandeling

Yorneo biedt hulp aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en andere opvoeders als er vragen zijn over de ontwikkeling of de opvoeding van een kind. We bieden ook hulp bij vragen over eten, drinken, slapen, zindelijkheid of pijn. Vaak spelen meerdere problemen tegelijk en heeft dit invloed op gedrag, gezin of functioneren op school.

Behandeling op maat

Met een team van deskundigen die vanuit verschillende invalshoeken meekijken, biedt Yorneo unieke behandelingen, waarin aandacht is voor lichaam, gedrag en opvoeding.
Tijdens een eerste afspraak maken ouders en kind kennis met een team deskundigen: gedragswetenschapper(s), ambulant hulpverlener, kinderarts sociale pediatrie, (uro)therapeut en klinisch-psycholoog.

Samen met ouders en kind vormen we een beeld hoe de ontwikkeling is verlopen en hoe verschillende factoren van invloed zijn op de huidige ontwikkeling. Samen zoeken we naar mogelijkheden voor verandering. Na de eerste kennismaking bespreken de hulpverleners de bevindingen om de samenhang te vinden tussen factoren. De uitkomst van dit gesprek bespreken we met de ouders, en met de kinderen, soms al in eenzelfde gesprek of later. Samen met ouders en kind maken we het behandelplan en spreken we doelen af. In dit plan is aandacht voor lichamelijke en psychische factoren en de opvoeding.

Behandeling vindt plaats daar waar de kans op slagen het grootst is. Dit kan zijn op een van onze behandellocaties of thuis. Waar nodig werken we samen met school en andere hulpverleners of medici betrokken bij dit kind of dit gezin. Verschillende interventies worden in samenhang aangeboden en afgestemd op de hulpvraag van dit kind en dit gezin.

Meer informatie: reguleren kun je leren