YOOP (primair onderwijs)

Yorneo biedt scholen in het basisonderwijs ondersteuning d.m.v. YOOP als er zorgen zijn over het gedrag in een groep of over de ontwikkeling van een kind.

Lees meer

YOOP (voortgezet onderwijs)

Yorneo biedt scholen voor voortgezet onderwijs ondersteuning d.m.v. YOOP als er zorgen zijn over gedrag in een groep of over de ontwikkeling.

Lees meer

Vroeg Erbij (voorschoolse opvang)

Yorneo biedt ondersteuning aan voorschoolse opvang (kinderopvang) als er zorgen zijn over gedrag in de groep: Vroeg Erbij.

Lees meer

Vroeg Erbij Blijven (buitenschoolse opvang)

Vroeg Erbij Blijven is hulp aan buitenschoolse opvang (bso's) voor ondersteuning op het gebied van gedrag en ontwikkeling van kinderen.

Lees meer
ERVARING VAN

Een medewerker van het CJG

Soms is in een gezin zoveel aan de hand dat licht-pedagogische hulp niet volstaat. Er is dan meer nodig.

Lees meer