YOOP (primair onderwijs) YOOP (primair onderwijs)

YOOP (primair onderwijs)

YOOP (Yorneo Ondersteuning Onderwijs Professionals) is bedoeld om leerkrachten extra inzicht te geven in het omgaan met gedragsproblemen, zodat in hun klas of groep alle kinderen tot optimale (sociale) ontwikkeling komen. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan een omgeving die het leren bevordert en waarin gedragsincidenten worden verminderd. De aanpak is gericht op het ondersteunen van de professionals binnen de school. Denk hierbij ook aan de intern begeleider, de tussenschoolse opvang en de conciërge. Ouders worden altijd betrokken. De aanpak wordt optimaal toegesneden op de situatie van de school. We kijken wat al goed werkt en denken mee in wat de leerkracht nog meer kan doen.

Binnen onze aanpak en ondersteuning sluiten we aan bij de zorgstructuur binnen de school en de gemeentelijke zorgstructuur. Het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige en andere professionals worden betrokken.

Bekijk de folder YOOP (Primair Onderwijs)

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.