YOOP (primair onderwijs) YOOP (primair onderwijs)

YOOP (primair onderwijs)

Door middel van YOOP (Yorneo Ondersteuning Onderwijs Professionals) geven we leerkrachten extra inzicht in het omgaan met ingewikkelde groepsprocessen in de klas, zodat alle kinderen tot optimale (sociale) ontwikkeling komen.

Yorneo helpt met YOOP een positief basisklimaat te stimuleren. Bij ingewikkelde vragen, maar vooral preventief. We ondersteunen professionals binnen de school. Denk hierbij naast leerkrachten (en ouders) ook aan de intern begeleider, de tussenschoolse opvang en de conciërge. De aanpak wordt optimaal toegesneden op de situatie van de school. We kijken wat al goed werkt en denken mee in wat de leerkracht nog meer kan doen aan de hand van observaties en korte (groeps)interventies.

Onze hulp is laagdrempelig en snel inzetbaar. We bieden deze ondersteuning aan in samenwerking met andere onderwijsprofessionals en sluiten aan bij de zorgstructuur van de school.

Bekijk de folder YOOP (Primair Onderwijs)

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.