YOOP (voortgezet onderwijs) YOOP (voortgezet onderwijs)

YOOP (voortgezet onderwijs)

YOOP (Yorneo Ondersteuning Onderwijs Professionals) is bedoeld om leerkrachten extra inzicht te geven in het omgaan met gedragsproblemen, zodat in hun klas alle kinderen tot optimale (sociale) ontwikkeling komen. Om dit te bereiken kan een school voor voortgezet onderwijs Yorneo inschakelen om samen de onderwijsleersetting te optimaliseren, het leren te faciliteren en gedragsincidenten te minimaliseren. We kijken wat al goed werkt en denken mee in wat de leerkracht nog meer kan doen.

De aanpak is gericht op het ondersteunen van de professionals binnen de school. De ondersteuning van Yorneo sluit aan bij de zorgstructuur van de school en de gemeentelijke zorgstructuur.

Bekijk de folder YOOP (Voortgezet Onderwijs)

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.

ERVARING VAN