Actie Reactie Training (ART)

ART is een trainingsprogramma voor jongeren (14-18 jaar) die niet goed voor zichzelf op kunnen komen of zich snel bedreigd voelen.

Lees meer