Actie Reactie Training (ART) Actie Reactie Training (ART)

ART (Actie Reactie Training)

ART is een actief trainingsprogramma voor jongeren tussen 14 en 18 jaar, die niet goed voor zichzelf op kunnen komen, zich snel bedreigd voelen of gauw een agressieve of verdedigende houding aannemen. Vanuit Yorneo bieden we de training aan binnen de hulp die de jongere al krijgt.

Veel oefenen

In de training worden naast gesprekken vooral veel oefeningen gedaan. We gaan uit van vragen die de jongere heeft: wat wil hij/zij leren en in welke situaties wil hij/zij dit toepassen in het dagelijkse leven? We betrekken hierbij de mensen dichtbij de jongere. Samen met de ouders, mentor en trainer(s) bepaalt de jongere zijn/haar eigen doelen. Aan de hand hiervan gaat de jongere met de trainers actief aan de slag in 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur die buiten schooltijd plaatsvinden. De groepen bestaan uit 4 tot 6 jongeren.

Tijdens de training leert de jongere om gevoelens te herkennen, (nieuwe) keuzes te maken, positief gedrag aan te leren en beter te communiceren.

Bekijk de folder

De persoon op deze foto is geen cliënt van Yorneo