Samenwerking Samenwerking

Yorneo werkt samen met andere organisaties

We werken nauw samen met diverse ketenpartners zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Gecertificeerde Instellingen, waaronder Jeugdbescherming Noord, huisartsen, Icare Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en scholen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om de wensen en mogelijkheden van zowel jeugdigen, ouders als school en kinderopvang op elkaar af te stemmen en te stimuleren. We werken ook samen met organisaties als andere expertise gewenst is, zoals Accare, Ambiq, GGZ Drenthe, Maatschappelijk Werk en VNN Verslavingszorg. 

Kennisplatform Kind en (echt)scheiding

Platform KEES is een samenwerking van verschillende organisaties binnen de drie noordelijke provincies op het gebied van scheiding. Vanuit platform KEES zijn een aantal middelen ontwikkeld: hiermee kunnen hulpverleners een inschatting maken van de ernst van de scheidingsproblematiek van hun cliënten. Vervolgens kunnen ze zorgen voor een snelle doorverwijzing naar de juiste hulp. Via www.platformkees worden deze middelen vrij beschikbaar gesteld.

Training Taxatie-instrument KEES

Voor verwijzers/hulpverleners die werken met scheidingsproblematiek (zoals medewerkers van SMW, POH en CJG) is de training Taxatie-instrument KEES ontwikkeld. Hierin leren deelnemers om met behulp van de middelen van KEES een gesprek te voeren met een cliënt over de belangrijkste factoren rondom een scheiding. Na de training zijn deze medewerkers in staat een inschatting te maken van de ernst van de problematiek en welke vorm van hulpverlening voor de cliënt het meest geschikt is. 

Thema’s binnen de training zijn: de escalatieladder van Glasl, achtergrond en gebruik van de taxatie-instrumenten (kind, ouders, netwerk), inschatting van de fase van het conflict om vervolgens de inschatting voor inzet juiste hulp (routekaart) te kunnen doen. Deelnemers oefenen aan de hand van een casus.

 

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.

ERVARING VAN

Een medewerker van het CJG

Soms is in een gezin zoveel aan de hand dat licht-pedagogische hulp niet volstaat. Er is dan meer nodig.

Lees meer