Samenwerking Samenwerking

Yorneo werkt samen met andere organisaties

We werken nauw samen met diverse ketenpartners zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Gecertificeerde Instellingen, waaronder Jeugdbescherming Noord, huisartsen, Icare Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en scholen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om de wensen en mogelijkheden van zowel jeugdigen, ouders als school en kinderopvang op elkaar af te stemmen en te stimuleren. We werken ook samen met organisaties als andere expertise gewenst is, zoals Accare, Ambiq, GGZ Drenthe, Maatschappelijk Werk en VNN Verslavingszorg. 

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.

ERVARING VAN

Een medewerker van het CJG

Soms is in een gezin zoveel aan de hand dat licht-pedagogische hulp niet volstaat. Er is dan meer nodig.

Lees meer