Linda | Yorneo Linda | Yorneo

Linda, Ambulant hulpverlener vertelt

Hoe lang werk je bij Yorneo?

Inmiddels al 14 jaar

Wat maakt je werk leuk?

Ik vind de diversiteit in mijn werk super en de vrijheid om te kijken en te zoeken naar mogelijkheden. Ik vind het belangrijk om te kijken wat ouders en kinderen nodig hebben en om naast ze te staan en het proces van verandering samen aan te gaan. 
 
Ik werk als ambulant hulpverlener bij het MOC. Hier werk ik met ouders en kinderen die om welke reden dan ook vastlopen. Soms gaat het om interactie tussen ouders en kinderen, soms om psycho educatie. Altijd is het systemisch, je kunt een kind simpelweg nooit los zien van zijn of haar ouders. Ouders zijn de professional alleen zijn ze dat soms even kwijt, ze weten vaak wat het kind nodig heeft, maar soms helpt het als een ander meekijkt en helpt om patronen te zien en zo mogelijk te doorbreken.
Ook werk ik als hulpverlener binnen de SO plus klas. Dit is een pilot die we zijn gestart voor leerlingen die geschorst zijn geweest om samen met hen en de ouders te kijken wat er nodig is om weer in te stromen binnen de reguliere klas. Het is een mooie samenwerking waarin het zorg en het onderwijs samenkomen. We bieden maatwerk. Een veilige stabiele basis in school is de eerste stap. Deze leerlingen zijn al zo vaak afgewezen en het vertrouwen in hun omgeving kwijt geraakt.

Hoe mooi is het dan om ze te laten zien dat ze dit vertrouwen weer kunnen opbouwen. Het is een mooi en fragiel proces, waarin we stapje voor stapje vooruit proberen te komen.

Wat maakt werken bij Yorneo leuk?

Ik vind Yorneo een fijne en warme organisatie. Ik krijg de mogelijkheden om me te ontwikkelen, dat is prachtig. Samenwerken met ouders en kinderen. Naast hen staan. Sterk staan als team rondom het kind en zijn of haar gezin, dat maakt Yorneo uniek.

Hoe is het werken in coronatijd?

Balans zoeken en vinden. Het is erg fijn dat we dit als team samen doen. Dit is voelbaar voor ouders waardoor ze ons vertrouwen geven om door te gaan.

Wat zijn je toekomstdoelen? 

Dit mooie werk doorzetten. Ik weet niet zo goed hoe dat er in de toekomst uit gaat zien. Ik hoop dat wij als Yorneo daar kunnen zijn waar ouders en kinderen ons het hardst nodig zijn.

Hoe staat de jeugdzorg ervoor?

De jeugdzorg in het algemeen heeft door de media niet altijd een goede naam, dat is jammer maar ook begrijpelijk omdat er toch veel veranderd is in de overgang naar de gemeente. En voor ouders is de naam jeugdzorg wel erg spannend, terwijl we zoveel mooi werk doen.

Kinderen zijn zo puur, het is de kunst om door het afweergedrag te kijken en te zien wat ze daadwerkelijk vragen. En ouders zijn zo prachtig, ze hebben vaak tijd nodig om vertrouwen in de hulpverlening op te bouwen en samen te kijken naar verandering. En ook vooral opnieuw te zien wat er al zo goed gaat. 

Tip voor collega’s die werken in de jeugdzorg

Blijf zien dat we mensenwerk doen, dit gebeurt met vallen en opstaan. 

Wat blijft je altijd bij?

Het vertrouwen van een jongen krijgen die zo beschadigd is en zijn vertrouwen in anderen volledig kwijt was, dat hij nu zegt dat ik zijn linda ben, omdat ik niet ben weggegaan als hij heel boos werd.