Netwerkpleegzorg Netwerkpleegzorg

Netwerkpleegzorg: opvang binnen eigen omgeving

Ongeveer de helft van alle pleegouders zorgt voor een kind of jongere dat ze al kennen uit hun familie- of kennissenkring. Dit heet netwerkpleegzorg. Het mooie van netwerkpleegzorg is dat een kind niet in een volstrekt vreemde situatie terecht komt. De breuk met thuis is minder groot en dat is vaak beter voor een kind: hij/zij blijft op deze manier toch in een bekende omgeving. Bovendien kennen netwerkpleegouders het kind en zijn of haar ouders al goed en zijn ze bekend met de (familie-) geschiedenis.

Pleegouder zijn voor een kind van familie of vrienden kan op veel verschillende manieren. Van een paar dagen tot elke dag, van een korte periode tot de rest van het kind zijn of haar jeugd. Elk kind en elke situatie van dit kind vraagt om een oplossing die bij dit kind hoort. Je kunt bij Yorneo pleegouder worden als je in Drenthe woont. Belangrijk is dat de ouders* van het kind het goed vinden dat je pleegouder wordt. Zij hebben in de meeste situaties het ouderlijk gezag en mogen bepalen waar het kind woont. Afhankelijk van zijn of haar leeftijd heeft ook het kind hierover iets te zeggen.

Hulpverlening
Niet iedereen die een kind van familie of bekenden opvangt, is automatisch netwerkpleegouder. Pleegzorg is namelijk een vorm van hulpverlening. Er moet bijvoorbeeld wel sprake zijn van zorgen rond de ontwikkeling van het kind. Bovendien krijgen netwerkpleegouders hulp bij hun opvoedingstaak.

Hoe word je netwerkpleegouder?
Als je weet dat er voor een kind uit je familie een pleeggezin wordt gezocht en je wilt dit graag doen, dan kun je dit bij ons kenbaar maken. Wij zullen dan onderzoeken of dit mogelijk is. Yorneo gebruikt bij de beoordeling van (netwerk-) pleegouders wettelijke, landelijke criteria. Als je bij Yorneo wordt ingeschreven als netwerkpleegouder, begeleiden we je en ontvang je pleegzorgvergoeding. 

Yorneo vindt het belangrijk om haar netwerkpleegouders optimaal te ondersteunen. Daarom neem je, eenmaal ingeschreven als netwerkpleegouder, deel aan onze netwerkcursus. Deze cursus bestaat uit drie informatieve en interactieve avonden, waarin we belangrijke pleegzorgthema's behandelen.

Training
Onderdeel van de begeleiding van Yorneo is de mogelijkheid tot het volgen van thema-avonden en cursussen. Deze cursussen gaan bijvoorbeeld over opvoeding of over het omgaan met de ouders. Dan is er ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere netwerkpleegouders.

Meer informatie
Voor verdere vragen en informatie omtrent (netwerk-) pleegzorg kun je altijd contact met ons opnemen via (0592) 367 970 of pleegzorg@yorneo.nl

* met 'ouders' bedoelen wij ouder(s) of verzorger(s); diegene(n) die direct verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van het betreffende kind.