Crisispleegzorg

Een kind dat plotseling uit huis geplaatst moet worden, kan in een crisispleeggezin worden opgevangen. In deze periode, die enkele dagen tot vier weken kan duren, wordt bekeken wat de beste vervolgoplossing is.

Andere pleegzorgvarianten:

Weekend-, vakantie- of deeltijdpleegzorg
Pleegzorg voor kortere tijd
Pleegzorg voor langere tijd
Netwerkpleegzorg