Pleegzorg voor kortere tijd

Als er meer tijd nodig is om te onderzoeken of, en op welke manier, een kind weer thuis kan wonen, kan gekozen worden voor pleegzorg voor kortere tijd. De duur kan variëren van een maand tot een jaar. Dit noemen we zoekende pleegzorg.

Andere pleegzorgvarianten

Weekend-, vakantie- of deeltijdpleegzorg
Crisispleegzorg
Pleegzorg voor langere tijd
Netwerkpleegzorg