Pleegzorg voor langere tijd

Soms blijkt de weg terug naar de ouders niet in het belang van het kind te zijn en is opgroeien in een passend pleeggezin het beste alternatief. Ouders blijven ook dan een belangrijke rol spelen in het leven van hun kind. Deze vorm van pleegzorg waarbij het pleegkind langere tijd in een pleeggezin woont, heet biedende pleegzorg.

Andere pleegzorgvarianten

Weekend-, vakantie- of deeltijdpleegzorg
Crisispleegzorg
Pleegzorg voor kortere tijd
Netwerkpleegzorg