Ouder op afstand Ouder op afstand

Ouder op afstand: je kind in een pleeggezin

Je kind gaat naar pleegouders. Een spannende tijd voor jou en je kind. Is vastgesteld dat een plaatsing bij pleegouders de beste oplossing is? Dan gaat Yorneo op zoek naar een geschikt pleeggezin. Wie jouw kind opvangt, hangt af van de behoefte van het kind. Yorneo zoekt een gezin dat zo goed mogelijk past.

Als de kennismaking positief verloopt, worden nadere afspraken gemaakt over het contact tussen jou/jullie, je kind en de begeleiding.

Rechten en plichten

Als ouder heb je rechten en plichten. De belangrijkste rechten en plichten zijn:

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp.
  • Je krijgt zo snel mogelijk passende hulp.
  • Je hebt recht op informatie van Yorneo als je kind bij Yorneo | Pleegzorg geplaatst is.
  • Bij vrijwillige plaatsing behoudt de ouder het ouderlijk gezag over het kind.
  • Bij justitiële plaatsing ondertoezichtstelling behoudt de ouder het gezag over het kind en krijgen ouders en kind begeleiding van een gezinsvoogd. 
  • Bij justitiële plaatsing met voogdij krijgt een voogd van de rechter de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en niet meer de ouder.

Meer informatie vind je op www.pleegzorg.nl. Hier kun je de brochure "Gaat je kind bij pleegouders wonen?" gratis aanvragen.

De personen op de foto’s zijn geen cliënten van Yorneo.

 

ERVARING VAN

Een pleegmoeder over het contact met de ouders

"Dat vinden wij het mooie van pleegzorg, nog meer lieve familieleden erbij!”

Lees meer