Thema-avond: Trauma

Woensdag 12 december 2018, 19.30 tot 22.00 uur in Papenvoort. Aanmelden

Deze avond staat in het teken van trauma. Wat is nu eigenlijk een trauma? Hoe ontstaat dit? Veel kinderen die uit huis zijn geplaatst en in een pleeggezin wonen, hebben in het verleden kindermishandeling, verwaarlozing, pesterijen of andere ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Dit heeft effect op het gedrag van het kind. We behandelen wat het gevolg is van een trauma en welk gedrag een (pleeg)kind dan kan laten zien. En waar je als pleegouder op kunt letten en hoe ermee om te gaan. 

Er worden een aantal behandelmogelijkheden besproken, zodat je leert door een ‘traumabril’ te kijken en zo je pleegkind beter leert begrijpen en begeleiden. Ook is er kort aandacht voor de training ‘Traumasensitief pleegouderschap’.

De avond wordt verzorgd door Simon van Oijen en Mirjam ter Huizen, Simon is gedragswetenschapper bij Yorneo Pleegzorg en Mirjam is gedragswetenschapper en EMDR therapeut bij Yorneo Pleegzorg.