Thema-avond: Gewoon praten over seks

Donderdag 15 november 2018, 19.30 tot 22.00 uur in Papenvoort. Aanmelden

Ieder individu, jong en oud, heeft te maken met seksualiteit. Een boeiend en belangrijk thema, want ieder individu, jong en oud, heeft ermee te maken. Maar soms een lastig onderwerp voor (pleeg)ouders om mee om te gaan in de dagelijkse opvoeding. Er zijn vele ideeen en benaderingen hoe je dit thema het beste kunt invlechten en benaderen, vaak ingegeven door de eigen seksuele opvoeding, normen en waarden en ervaring.  

Tijdens deze thema-avond over seksualiteit bespreken we wat wordt er verstaan onder seksualiteit, hoe je dit vorm kunt geven in de opvoeding en beantwoorden we vragen die je daarbij kunt hebben. Bijvoorbeeld:

  • Hoe hou je bijvoorbeeld als pleegouder rekening met het gezin van herkomst én je eigen gezin met ieder zijn normen en waarden?
  • Hoe ga je om met een kind dat op seksueel vlak vermoedelijk een ongezonde ontwikkeling heeft meegemaakt?

In bredere zin gaat het deze avond ook over onderwerpen zoals aanrakingen, gender, homoseksualiteit, cultuur en sociale media in relatie tot seksualiteit en intimiteit. De avond is voor pleegouders met kinderen van iedere leeftijd zinvol.
Marjolein Tigchelaar verzorgt deze avond. Zij verstaat de kunst om ‘gewoon’ met elkaar in gesprek te gaan over een gezonde seksuele opvoeding, geeft concrete handvatten hoe je als pleegouders met seksuele opvoeding een slag kunt maken en biedt ruimte voor je vragen. Marjolein werkt bij Yorneo als ambulant pedagogisch medewerker preventief en geeft o.a. voorlichting over seksuele opvoeding. Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijf ”Gewoon praten over seks”