Cursus: Weekendpleegzorg

Woensdag 18 april 2018, 19.30 tot 22.00 uur in Papenvoort. Aanmelden

Weekendpleegzorg kent over het algemeen een andere dynamiek en vraagt van pleegouders net weer andere vaardigheden dan pleegouders met bijvoorbeeld een crisis of zoekend-biedend aanbod. Pleegkinderen kunnen ander gedrag vertonen dan bij hun ouders of in het andere pleeggezin. Het kan ook zijn dat de verwachtingen van de pleegouders niet matchen met de verwachtingen van de ouders. Beide kan van invloed zijn op het verloop van de samenwerking. Dit, terwijl een pleegzorgplaatsing vaak staat of valt met een goede samenwerking. Hoe is het om het pleegkind wel geregeld te ontvangen, maar niet geheel betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het kind?