Thema-avond: Seksuele opvoeding

Gaat niet door i.v.m te weinig aanmeldingen. Woensdag 20 juni 2018, 19.30 tot 22.00 uur in Papenvoort. Aanmelden

De seksuele opvoeding van een (pleeg)kind kan soms best ingewikkeld zijn. Wanneer het kind ook nog een verstandelijke beperking heeft en opgroeit in een pleeggezin, kan dit extra dilemma’s met zich meebrengen. Voor pleegouders vraagt dit inzicht en wijsheid om hiermee om te gaan. Het vormt een uitdaging om een kind met een licht verstandelijke beperking de seksuele opvoeding en ondersteuning te bieden die het nodig heeft.

We staan tijdens deze thema-avond stil bij de seksuele opvoeding van deze doelgroep. Wat betekent een licht verstandelijke beperking voor de seksuele ontwikkeling van een pleegkind? Wat zijn dilemma’s waar je mee geconfronteerd wordt? Maar ook, hoe ga je hier mee om?

De avond heeft een interactief karakter en biedt ruimte voor het inbrengen van cases rondom dit thema. De trainers zijn Mariët Jansen (pleegzorgwerker bij de William Schrikker Groep) en Kirsten Lamberts (orthopedagoog Yorneo Pleegzorg).