Cursus Samenwerken met ouders

Woensdag 30 mei en 6 juni 2018, 9.30 tot 12.00 uur in Papenvoort. Aanmelden

De ontmoeting tussen biologische ouders en kinderen is vaak een heel gebeuren. Er moet van te voren goed nagedacht worden over de plek waar ze elkaar ontmoeten, wie erbij zijn en wat te doen? Dit gaat vaak niet vanzelf en is voor ieder gezin anders. Hierin hebben we allemaal, zowel hulpverleners als ouder en pleegouder onze verantwoordelijkheid. 

  • Hoe zorgen we met elkaar dat deze ontmoetingen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind?
  • Hoe zorgen we ervoor dat we neutraal blijven kijken naar ouders en niet partijdig zijn? Als je langere tijd voor een pleegkind zorgt, word je zelf soms ook loyaal naar het pleegkind. Het kan dan lastig zijn om een 'neutrale positie' naar de biologische ouders in te blijven nemen. Voor je het weet, raak je verstrikt in je eigen gevoelens.
  • Hoe kan je een kind goed helpen om banden met zijn/haar ouders te onderhouden?
  • Hoe ga je als pleegouder en ouder beide werelden met elkaar verbinden? Wat betekent dat voor het pleegkind?
  • Welke inlvoed kan een pleegkind uitoefenen op hoe de relatie verloopt en hoe help ik het kind daarmee?

Dit zijn allemaal vragen die tijdens de cursus voorbij kunnen komen. De cursus bestaat uit twee samenhangende ochtenden. Ze zijn bedoeld om meer zicht te krijgen op de werking van loyaliteit. Tijdens de eerste van de twee ochtenden verbinden we dit thema aan eigen ervaringen. Ook laten we je op een creatieve manier zien welke verschillende bindingen kinderen aangaan binnen een pleegzorgsituatie. Daarnaast geven we zicht op de positie van pleegouder. De tweede ochtend bespreken we loyaliteit met elkaar aan de hand van een aantal filmfragmenten. Vanzelfsprekend staan thema’s als “bezoekregelingen en contacten met ouders” hierbij centraal.

Reacties van pleegouders die de cursus gevolgd hebben:
“Ik verbaasde me over de hoeveelheid verbindingen die pleegkinderen hebben”
“Ik heb altijd gedacht dat ik moet kiezen…”