Bijeenkomst: Crisispleegzorg

Woensdag 17 januari 2018, 19.30 tot 22.00 uur in Papenvoort. Aanmelden

In geval van crisis biedt Yorneo verschillende mogelijkheden voor hulp. Een onderdeel daarvan is crisispleegouderschap. Het crisisteam van Yorneo wil in 2018 graag een vervolg geven aan de thema-avond van vorig jaar en crisispleegouders ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en samen met elkaar af te stemmen. Deze avond is specifiek voor pleegouders die crisispleegzorg bieden of eventueel crisispleegzorg als aanbod hebben.

Het crisispleegouderschap vraagt veel vaardigheden in de opvoeding en in de contacten met de andere betrokkenen rondom het kind. Maar ook veel tijd en veel flexibiliteit. Als crisispleegouder moet je immers voortdurend schakelen. In tegenstelling tot andere vormen van pleegzorg is er vaak weinig informatie over het kind. Elke plaatsing betekent weer opnieuw beginnen, opnieuw puzzelen. Tijdens de thema-avond kun je je ervaringen delen en leren van elkaar.