Psychosomatische problematiek

Dinsdag 19 maart 2019, 19.30 tot 22.00 uur in Papenvoort. Aanmelden

Als het lichaam spreekt: over de lichamelijke klachten van pleegkinderen

Lichamelijke problemen, ook wel somatische klachten genoemd, komen bij pleegkinderen veel voor. Anders dan in veel andere landen, worden pleegkinderen in Nederland bij plaatsing in een pleeggezin niet standaard gescreend op lichamelijke aandoeningen. Dat heeft ook tot gevolg dat waar we veel weten over psychologische problemen bij pleegkinderen en de effecten op gedrag, we bijna niets weten over hun lichamelijke klachten. Wat we wel weten is dat lichamelijke klachten en problemen op psychosociaal gebied vaak met elkaar samenhangen. Het kan zelfs zo zijn dat een lichamelijke klacht de enige uiting is van psychologische onrust en/of traumatische ervaringen.
In het eerste deel van de avond gaan we in op wat we wel weten over lichamelijke problemen bij pleegkinderen. En gaan we met elkaar in gesprek of de klachten dan psychosomatisch genoemd moeten worden.
In het tweede deel van de avond gaan we dieper in op het fenomeen chronische pijn en de rol van focus-taal en medische hypnotherapie in de behandeling van klachten.

Dr. Michel van Vliet werkt als kinderarts-sociale pediatrie in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMC Groningen en bij Yorneo. Daarnaast is hij geschoold als hypnotherapeut in de medische setting.