Meer informatie over enkele thema-avonden en trainingen

Thema-avond Hechting voor beginners Aanmelden
Bedoeld voor relatief nieuwe pleegouders en/of als je nog niet eerder naar een thema avond geweest bent over hechting. Binnen de pleegzorg is hechting een belangrijk thema. Sterker nog pleegzorg gaat altijd over hechting en soms over moeilijkheden in de hechting.
Deze thema avond is vooral bedoelt om stil te staan bij wat hechting nu eigenlijk is. Te bespreken wat helpend kan zijn en wat vooral niet helpend is en er zal in de avond vooral ruimte zijn om eigen ervaringen uit te wisselen.

Thema-avond Hechting voor gevordenen Aanmelden
Bedoeld voor ervaren pleegouders die al meer weten over het thema en het fijn vinden om hier meer op te verdiepen en uit te wisselen. Ook als je al jaren pleegouder bent blijft de hechting een boeiend onderwerp. Deze avond is vooral bedoeld om nog verder te verdiepen op het thema en met elkaar uit te wisselen en te inspireren.  

Workshop Licht verstandelijk beperkt en opgroeien bij pleegouders; een dubbele uitdaging Aanmelden
Opgroeien is een ingewikkeld proces, waarbij er voortdurend sprake is van ontwikkeling. Hoe verloopt dat bij een kind met een licht verstandelijke beperking? Wat vraagt dit van pleegkind en pleegouder? Wat is goed om te weten in het samenwerken met een ouder met een licht verstandelijke beperking?
In deze onlineworkshop staan we in vogelvlucht stil bij de theorie, gaan we interactief met elkaar werken en ervaringen uitwisselen. Daarnaast komt communicatie en samenwerken aan bod.

Thema bijeenkomst Social media en kinderen: leuk of lastig? Aanmelden
Kinderen leren verstandig om te gaan met media is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Maar hoe pak je dat als ouder het beste aan? De digitale wereld van de (sociale) media kan best lastig zijn bij het opvoeden. Steeds maar weer dat mobieltje of tablet waar ze op kijken! Maar waar bestaat die digitale wereld eigenlijk uit? Wat zijn de positieve kanten en waar liggen de uitdagingen?
Tijdens de presentatie hoor je meer over wat er online speelt bij kinderen en tieners. Onderwerpen als veilig begeleiden, beeldschermgebruik, games, challenges, TikTok, Youtube, maar ook sexting en grooming komen aan de orde. Aan de hand van verhalen uit de praktijk hoort u praktische informatie en krijgt u tips om thuis ermee aan de slag te gaan.

Thema-avond Hypnotisch taalgebruik en hypnotherapie
Onzin, kwakzalverij of de meest veelbelovende therapie van de afgelopen jaren: (bijna) iedereen heeft een mening over hypnotherapie. Maar wat is het nou echt? Hoe wordt het gebruikt en werkt het echt? Is het alleen iets voor in de ziekenhuizen of zou het op veel meer plekken gebruikt kunnen en moeten worden? Hoe en wanneer zou het bijvoorbeeld voor pleegkinderen ingezet kunnen worden? En wat is nou het verschil tussen comfort-talk, focus-taal en hypnotisch taalgebruik? Op al deze vragen en nog vele andere wordt op deze avond antwoord gegeven. Er is aandacht voor het inzetten van hypnotherapie bij slaapproblemen, klachten als buikpijn, hoofdpijn, verminderd zelfvertrouwen en nog veel meer.

Thema-avond voor crisispleeggezinnen
Deze avond is bedoeld voor alle ingeschreven pleegouders met een crisisaanbod, dus ook voor pleegouders waar op dit moment (nog) geen crisisplaatsing is. Het zal een interessante avond worden waarin inhoud, uitwisseling en nieuwe ontwikkelingen centraal zullen staan.

Training Vlaggensysteem
Een pleegkind moet zich op seksueel gebied op een veilige manier kunnen ontwikkelen, met aandacht voor hun wensen en grenzen. Daarvoor zijn bekwame professionals en opvoeders nodig. Het Vlaggensysteem helpt seksualiteit en seksueel gedrag bespreekbaar te maken. Het Vlaggensysteem is een voorbeeld van een methodiek om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen door onderscheid te maken tussen aanvaardbare en wenselijke seksualiteit bij jeugdigen enerzijds en grensoverschrijdend gedrag anderzijds.