Meer informatie over enkele thema-avonden en trainingen

Thema-avond Hypnotisch taalgebruik en hypnotherapie
Onzin, kwakzalverij of de meest veelbelovende therapie van de afgelopen jaren: (bijna) iedereen heeft een mening over hypnotherapie. Maar wat is het nou echt? Hoe wordt het gebruikt en werkt het echt? Is het alleen iets voor in de ziekenhuizen of zou het op veel meer plekken gebruikt kunnen en moeten worden? Hoe en wanneer zou het bijvoorbeeld voor pleegkinderen ingezet kunnen worden? En wat is nou het verschil tussen comfort-talk, focus-taal en hypnotisch taalgebruik? Op al deze vragen en nog vele andere wordt op deze avond antwoord gegeven. Er is aandacht voor het inzetten van hypnotherapie bij slaapproblemen, klachten als buikpijn, hoofdpijn, verminderd zelfvertrouwen en nog veel meer.

Thema-avond voor crisispleeggezinnen
Deze avond is bedoeld voor alle ingeschreven pleegouders met een crisisaanbod, dus ook voor pleegouders waar op dit moment (nog) geen crisisplaatsing is. Het zal een interessante avond worden waarin inhoud, uitwisseling en nieuwe ontwikkelingen centraal zullen staan.

Training Vlaggensysteem
Een pleegkind moet zich op seksueel gebied op een veilige manier kunnen ontwikkelen, met aandacht voor hun wensen en grenzen. Daarvoor zijn bekwame professionals en opvoeders nodig. Het Vlaggensysteem helpt seksualiteit en seksueel gedrag bespreekbaar te maken. Het Vlaggensysteem is een voorbeeld van een methodiek om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen door onderscheid te maken tussen aanvaardbare en wenselijke seksualiteit bij jeugdigen enerzijds en grensoverschrijdend gedrag anderzijds.