Pleegzorgvergoeding

Pleegouders die een pleegkind opvangen krijgen hiervoor een vergoeding. Deze basisvergoeding is voor alle pleegouders in Nederland gelijk en wordt ieder jaar vastgesteld in de Regeling Pleegzorg.

Opbouw pleegzorgvergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt beschouwd als een gemiddelde dekking van de kosten voor de opvang van uw pleegkind. De pleegzorgvergoeding is dan ook bestemd voor de kosten die u maakt bij de verzorging van uw pleegkind. De Belastingdienst ziet de pleegvergoeding dan ook niet als inkomsten. Volgens de toelichting op de Regeling Pleegzorg zijn de volgende kosten in de basisbedragen opgenomen:

 • kosten van voeding kosten van inrichting, verwarming en dergelijke;
 • lichamelijke verzorging;
 • zak- en kleedgeld;
 • deelname aan sport en ontspanning;
 • reiskosten zoals die bij ieder opgroeiend kind van toepassing zijn (bijvoorbeeld school en weekendbezoek ouders). Bijzondere reiskosten (zoals bij therapiebezoek en weekendbezoek) waarvan de kosten hoger zijn dan €20 per maand, worden doorberekend naar de ouders;
 • kleine onderwijskosten;
 • eigen risico ziektekostenverzekering (bij vrijwillige plaatsing);
 • WA-verzekering (bij vrijwillige plaatsing);
 • Deeltijdpleegzorg en de pleegzorgvergoeding.
  De meest bekende vormen van deeltijdpleegzorg zijn weekend- en vakantiepleegzorg. De pleegzorgvergoeding is voor deze vormen ook afhankelijk van de tijd die het pleegkind doorbrengt bij het pleeggezin.In de praktijk maakt het voor de vergoeding die (weekend-) pleegouders krijgen uit of een kind 's morgens weer wordt opgehaald of pas 's avonds na het eten. Op declaratieformulier voor weekend- en deeltijdpleegzorg kun je begin- en eindtijden opgeven.

Bedragen per 1 januari 2024

Hieronder de bedragen per maand en per dag in 2024:

0 t/m 8 jaar | € 709 | € 23,32
9 t/m 11 jaar | € 719 | € 23,63
12 t/m 15 jaar | € 783 | € 25,73
16 t/m 17 jaar | € 864 | € 28,41
18 jaar en ouder | € 873 | € 28,70
(Bron: Staatscourant)

Betalingsplanner pleegzorgvergoeding 2024

Hieronder lees je op welke datum de pleegzorgvergoeding voor de betreffende maand wordt uitbetaald. De precieze datum waarop het bedrag wordt bijgeschreven op je rekening hangt af van de bank.

Vrijdag 26 januari 2024
Donderdag 29 februari 2024
Vrijdag 29 maart 2024
Vrijdag 26 april 2024
Vrijdag 31 mei 2024
Vrijdag 28 juni 2024
Vrijdag 26 juli 2024
Vrijdag 30 augustus 2024
Vrijdag 27 september 2024
Donderdag 31 oktober 2024
Vrijdag 29 november 2024
Vrijdag 20 december 2024