Pleegzorgvergoeding

Pleegouders die een pleegkind opvangen krijgen hiervoor een vergoeding. Deze basisvergoeding is voor alle pleegouders in Nederland gelijk en wordt ieder jaar vastgesteld in de Regeling Pleegzorg.

Opbouw pleegzorgvergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt beschouwd als een gemiddelde dekking van de kosten voor de opvang van uw pleegkind. De pleegzorgvergoeding is dan ook bestemd voor de kosten die u maakt bij de verzorging van uw pleegkind. De Belastingdienst ziet de pleegvergoeding dan ook niet als inkomsten. Volgens de toelichting op de Regeling Pleegzorg zijn de volgende kosten in de basisbedragen opgenomen:

 • kosten van voeding kosten van inrichting, verwarming en dergelijke;
 • lichamelijke verzorging;
 • zak- en kleedgeld;
 • deelname aan sport en ontspanning;
 • reiskosten zoals die bij ieder opgroeiend kind van toepassing zijn (bijvoorbeeld school en weekendbezoek ouders). Bijzondere reiskosten (zoals bij therapiebezoek en weekendbezoek) waarvan de kosten hoger zijn dan €20 per maand, worden doorberekend naar de ouders;
 • kleine onderwijskosten;
 • eigen risico ziektekostenverzekering (bij vrijwillige plaatsing);
 • WA-verzekering (bij vrijwillige plaatsing);
 • Deeltijdpleegzorg en de pleegzorgvergoeding.
  De meest bekende vormen van deeltijdpleegzorg zijn weekend- en vakantiepleegzorg. De pleegzorgvergoeding is voor deze vormen ook afhankelijk van de tijd die het pleegkind doorbrengt bij het pleeggezin.In de praktijk maakt het voor de vergoeding die (weekend-) pleegouders krijgen uit of een kind 's morgens weer wordt opgehaald of pas 's avonds na het eten. Op declaratieformulier voor weekend- en deeltijdpleegzorg kun je begin- en eindtijden opgeven.

Bedragen per 1 januari 2021

Hieronder de bedragen per maand en per dag vanaf 1 januari:

0 t/m 8 jaar | € 585 | € 19,23
9 t/m 11 jaar | € 593 | € 19,49
12 t/m 15 jaar | € 645 | € 21,22
16 t/m 17 jaar | € 713 | € 23,43
18 jaar en ouder | € 720 | € 23,68
(Bron: Staatscourant)

Betalingsplanner pleegvergoeding 2021

Hieronder lees je op welke datum de pleegzorgvergoeding voor de betreffende maand wordt uitbetaald. De precieze datum waarop het bedrag wordt bijgeschreven op je rekening hangt af van de bank.

Donderdag 28 januari 2021
Donderdag 25 februari 2021
Donderdag 25 maart 2021
Donderdag 29 april 2021
Donderdag 27 mei 2021
Donderdag 24 juni 2021
Donderdag 29 juli 2021
Donderdag 26 augustus 2021
Donderdag 30 september 2021
Donderdag 28 oktober 2021
Donderdag 25 november 2021
Donderdag 23 december 2021