Belangenbehartiging Belangenbehartiging

Pleegouderraad (POR) vertegenwoordigt alle pleeggezinnen

De Pleegouderraad (POR) heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de pleegouders die verbonden zijn aan Yorneo te behartigen. De POR denkt actief mee met - en adviseert gevraagd en ongevraagd over - het pleegzorgbeleid van Yorneo. Zo dragen pleegouders actief bij aan de kwaliteit van pleegzorg. De POR gaat de dialoog met Yorneo aan over zaken die voor pleegouders van belang zijn.

Spreken uit eigen ervaringen en over ervaringen van anderen

De POR is een afvaardiging van alle pleegouders van Yorneo. De leden van de POR spreken uit eigen ervaring en over ervaringen en vragen die zij van andere pleegouders krijgen. De POR-leden overleggen regelmatig met elkaar over wat er speelt, wat er opvalt en wat er beter of anders kan. Dit nemen zij mee in de gesprekken met medewerkers van Yorneo.

POR staat open voor vragen en ideeën van pleegouders

Voor alle pleegouders organiseert de POR jaarlijks een bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen. Ook op andere momenten kun je als pleegouder contact opnemen met de POR om je vragen, ideeën en opmerkingen kenbaar te maken of als je wilt deelnemen in de POR: mail naar pleegouderraad@yorneo.nl

Naast de Pleegouderraad werkt Yorneo samen met andere belangenbehartigers voor pleegouders: 

  • Stichting Pleegwijze(r): een regionale vrijwilligersorganisatie door en voor pleegouders. De doelstelling van Stichting Pleegwijze(r) is het individueel en collectief ondersteunen van pleegouders in Noord-Nederland en het behartigen van hun belangen: www.pleegwijzer.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP): een plaats voor pleeggezinnen waar kennis, ervaringen, expertise en inspiratie van en voor pleeggezinnen worden samengebracht. Samen met haar leden zet de NVP zich in voor de verbetering van de pleegzorg in Nederland: www.denvp.nl
  • Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN). De stichting heeft tot doel om grootouders die hun kleinkinderen opvoeden te informeren en met elkaar in contact te laten treden: www.pleeggrootouders.nl

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.