Een jeugdverpleegkundige Een jeugdverpleegkundige

Het verhaal van een jeugdverpleegkundige

Ingrid is jeugdverpleegkundige in de gemeente Coevorden:
"Ik volg kinderen vanaf hun geboorte. Ik zie precies welke ontwikkelingen ze doormaken en hoe ze opgroeien. Zijn er opmerkelijkheden, dan trek ik aan de bel. Een kind kan op alle ontwikkelingsvelden bijzonder zijn: gedrag, spraak, motorisch. Het is onder andere mijn taak om aan te geven of een kindje extra ondersteuning nodig heeft. Indien nodig schakel ik daarbij de ambulant medewerker van Yorneo in.

Dichtbij is het sleutelwoord

Ik ben heel erg blij met de expertise van Yorneo op het gebied van opvoed- en opgroeiproblematiek. Het mooie is dat ze vanuit hun observatie heel duidelijk kunnen aangeven wat ze zien bij het kind. Tijdens een gesprek met de ouders bespreken we dit gedrag, hoe het te verklaren is en wat er nodig is om alles weer op de rit te krijgen. Daarna bepalen we eventuele vervolgstappen.
‘Dichtbij’ is hierin het sleutelwoord. Dichtbij het kind, dichtbij het gezin. We verzamelen rondom het kind en het gezin díe hulp die iets kan betekenen. We vliegen in wat nodig is. Dit zorgt voor snelheid in het zorgproces. Ook belangrijk is dat we niet eindeloos analyseren, maar de zorg concreet handen en voeten geven. Want hoe eerder we een kind kunnen helpen, hoe beter. We moeten voorkomen dat we achteraf zeggen: hadden we maar eerder ingegrepen."