Ik maak me zorgen om een kind/leerling Ik maak me zorgen om een kind/leerling

Ik maak me zorgen om een kind/leerling

Ouders staan niet alleen in hun belangrijke taak om hun kinderen op te voeden. Gezinnen zijn omringd door netwerken, waar jij als professional deel van uitmaakt. Soms zijn ouders door allerlei oorzaken niet (meer) in staat om adequaat voor hun kinderen te zorgen of schieten ze tekort in de opvoeding.

Wat kan jij doen?

Maak je je zorgen over een kind of een gezin? Mogelijk kun je vanuit je eigen rol eens gaan kijken bij het gezin. Dreigt het belang van de kinderen ondergesneeuwd te raken of zie je dat de ouders ondersteuning bij de opvoeding kunnen gebruiken? Je kunt dan verschillende dingen doen:

  • In gesprek gaan met de ouders. Informeer of ze open staan voor advies of doorverwijzing voor jeugdhulp. 
  • Een consult vragen bij het CJG of het sociaal team om te bespreken wat de beste vorm van hulp is.
  • De ouders helpen een verwijzing te krijgen voor jeugdhulp van Yorneo, bijvoorbeeld via hun huisarts, de gemeente of andere verwijzer.

Wat kan Yorneo voor jou betekenen?

Yorneo biedt scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ondersteuning d.m.v. YOOP als er vragen zijn over hoe om te gaan met gedrag van een leerling en/of groep. Ook bieden we ondersteuning aan voorschoolse opvang (kinderopvang) d.m.v. Vroeg Erbij en buitenschoolse opvang (bso) d.m.v. Vroeg Erbij Blijven, als er zorgen/vragen zijn over gedrag in de groep. Wil je de mogelijkheden voor je school, kinderopvang of bso nader verkennen? Neem dan contact met ons op.

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.

ERVARING VAN

Een pedagogisch medewerker op een kinderopvang

"Fijn dat je je zorg kunt delen. Een externe professionele blik kan ons en daarmee het kind meer opleveren."

Lees meer