Janita, vrijwilliger Janita, vrijwilliger

Janita, vrijwilliger

Janita (47): “Ik help mee in de buurtboomgaard. We komen daar om de week samen om te wieden enz. Soms is er ook een vrouw uit de buurt die meehelpt. Ze is een beetje vreemd: in zichzelf gekeerd, gesloten en ze kijkt schichtig. Ik raakte tijdens het schoffelen met haar in gesprek. En sindsdien heb ik zo met haar te doen. Ze heeft een puberzoon die haar het leven tot een hel maakt. Hij gaat niet naar school, gaat met ongure types om, rookt wiet en als zijn moeder er iets van zegt, dan slaat hij haar. Ik zei dat ze hulp moest zoeken, maar dat wil ze niet. Ik vind dat ik iets moet doen. Kan Yorneo helpen?”

Vrolijker

Janita heeft haar vraag voorgelegd aan de welzijnswerker van het sociaal team in haar gemeente. Het gezin heeft via het welzijnswerk hulp van Yorneo gekregen. Janita: "Deze mevrouw is nu veel vrolijker: het gaat beter thuis met haar zoon. Haar verhalen zijn nu positiever."

Meer informatie

Bel voor meer informatie met het algemene nummer van Yorneo: (0592) 367 979.