Verwijzen Verwijzen

Verwijzen

Voor jeugdhulp en ondersteuning van Yorneo is een verwijzing nodig.

Verwijzen

 • Je kunt als (huis)arts het online verwijsformulier van Yorneo gebruiken voor het aanmelden van een cliënt. Wij vragen (huis)artsen bij voorkeur gebruik te maken van het aanmelden via ZorgDomein.
 • Een eigen verwijsbrief kun je veilig via Zivver sturen naar:
  aanmelden@yorneo.nl
  Yorneo | Aanmelden
  Postbus 114
  9400 AC Assen
  Of faxen naar (0592) 367 980

Meer informatie over productcodes is te vinden op www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl en www.wmo-jeugd-nmdrenthe.nl.

Bijlagen bij verwijsformulier voor 24-uurs zorg

Voor aanmeldingen op het gebied van hulp met 24-uurs verblijf (zoals pleegzorg en GmV) heeft Yorneo van de gecertificeerde instellingen (zoals JB Noord, William Schrikker Groep of Leger des Heils) de volgende documenten nodig:
• een verwijzing;
• een basisregistratie;
• een veiligheidschecklist (alleen voor netwerkpleegzorg)

Telefonisch overleg

Voor telefonisch overleg met het aanmeldteam kunnen verwijzers bellen naar (0592) 367 987.

Crisis

Bij een crisis kun je – als verwijzer – contact opnemen met de afdeling Crisis, telefoon (0592) 430 390.
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kun je bellen met Spoed4Jeugd, telefoon (0522) 279 946.

Verwijzers van jeugdhulp

Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot jeugdhulp. In het overzicht met verwijzers vind je wie een kind/gezin kan aanmelden bij Yorneo.
De verantwoordelijke gemeente voor een kind dat jeugdhulp nodig heeft, is de gemeente waar de ouder met gezag woont (het woonplaatsbeginsel). Als een jeugdige en zijn ouders hulp nodig hebben, wordt eerst bekeken waar het gezag ligt. Bij twee gezaghebbende ouders die in verschillende gemeenten wonen, is het de gemeente waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft.

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.