Een huisarts Een huisarts

Het verhaal van Emile, huisarts

Altijd al anders

Emile (60), huisarts:
"Een jaar geleden kwam Sanne met haar moeder (Paula) op mijn spreekuur. Sanne is 14 en ze was duidelijk onwillig om te praten. Paula vertelde dat ze zich grote zorgen om haar dochter maakte en dat haar dochter zichzelf sneed. Ik heb later met Sanne alleen gesproken en ze vertelde dat ze diep in de put zat. Verder wilde ze niets aan me kwijt. Ik heb haar doorverwezen naar Yorneo. Intussen heb ik moeder Paula een aantal keren gezien. Het blijkt dat er in het gezin al jaren spanningen zijn: Frans (de partner van Sanne’s moeder) is niet de vader van Sanne en Sanne is dit pas te weten gekomen toen ze 12 was. Sanne voelt zich altijd al anders dan haar broertjes. Ze voelt zich nu helemaal ontheemd, nu ze weet dat Frans haar vader niet is. Nadat ik de verwijzing had gemaakt, is de hulp van Yorneo snel op gang gekomen. Yorneo heeft de omgeving bij de hulp aan Sanne betrokken. De ambulant hulpverlener geeft ook ondersteuning aan het gezin. Ik begrijp van Paula dat het inmiddels een stuk beter gaat met Sanne. Ik krijg ook regelmatig een terugkoppeling van Yorneo."