Aanmelden en verwijzen

Yorneo is er voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun opvoeders bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Als specialist in opvoeden en opgroeien hebben we een aanbod dat varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp. Deskundig, op maat en snel inzetbaar. Is onze hulp niet datgene dat het kind/jongere nodig heeft, dan adviseren wij jou bij welke organisatie wel de beste hulp geboden kan worden. Krijgt jouw cliënt onze hulp, dan wordt je vanaf de start van onze hulp tot en met het einde door ons geïnformeerd.

Verwijzen | Aanmelden

CJG en (huis-)artsen kunnen cliënten verwijzen naar of aanmelden bij Yorneo. Hiervoor kun je een eigen verwijsbrief of het verwijsformulier van Yorneo gebruiken.

Een eigen verwijsbrief kun je sturen naar:
Yorneo | Afdeling Aanmelding
Postbus 114
9400 AC Assen
Faxnummer: 0592 - 367 980

Snelhulp bij crisissituaties

In het geval van een crisissituatie kun je - als verwijzer - contact opnemen met de afdeling Crisis (0592) 430 390. Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen verloopt de aanmelding via Spoed4Jeugd (0592) 381 530.

Wachttijd

Yorneo kent over het algemeen geen wachttijden. Onze norm is dat we binnen 2 werkdagen contact opnemen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Deze afspraak kan binnen 10 werkdagen plaatsvinden en bij spoed natuurlijk eerder.