Verwijzen bij crisis Verwijzen bij crisis

Verwijzen bij crisis

In het geval van een crisissituatie kun je als verwijzer contact opnemen met het Yorneo Crisisteam, telefoon (0592) 430 390.

Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen verloopt de aanmelding via Spoed4Jeugd, telefoon (0592) 381 530.

Is er geen sprake van direct noodzakelijke hulp, dan kun je als CJG of Jeugdbescherming Noord verwijzen naar Yorneo.